5/9/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi DELEK ve NOBLE şirketlerinin Afrodit alanını geliştirme planları. Gazeteye göre Delek ve Noble şirketleri Kıbrıs'ta elektrik üretimine doğal gazı zamanında vermek ve aynı zamanda rezervlerin dış satımını gerçekleştirip bunu paraya dönüştürmek amacıyla "Afrodit" alanını geliştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediler. Bu hem Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hem de şirketlerin hedefi. Elde edilen bilgilere göre "Afrodit" alanının geliştirilmesine yönelik sundukları plana ilişkin Kıbrıs Hükümeti'nin gözlemlerini değerlendirdikten hemen sonra şirketler bunun derhal uygulanmasına geçecekler. Alt yapı çalışmalarına ve planlamanın hayata geçirilmesine hemen başlanacak. İyi haber alan bir kaynak Filelefteros'a "Her iki taraf da rezervleri değerlendirmede ileri adım atmak için acele ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı Anastasidis de dün Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulis'in de katılımlarıyla Delek şirketi temsilcilerini kabul etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan şirket CEO'su Yossi Abu "Afrodit parselinin geliştirme taahhüdümüze ortaya koyduğumuz Kıbrıs ile Mısır pazarlarına en hızlı ve sonuç alıcı bir biçimde doğal gaz sunma stratejisiyle tamamı ile bağlıyız" dedi. Olası doğal gaz alıcılarıyla uzun süreden beridir görüşmeler yaptıklarını da dile getirdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Avrupa Komisyon Başkanı'nın Kıbrıs özel temsilcisi Piter Van Nufel'in Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere sürecinde daha enerjik rol üstlenmeye başladığı net. Ancak bu onun danışman statüsünde değişiklik anlamı taşımıyor. Nufel son iki günden beridir müzakerelere katılıp çeşitli soruların Avrupa müktesebatına uyumuna ve 10. Protokol'ün Kıbrıs'ın tümünde uygulanmasına ilişkin görüş ortaya koyuyor. Elde edilen bilgilere göre Nufel'den müzakere sürecinde ortaya çıkan konuların tümünü incelemesi ve bu konulara Avrupa boyutu vermesi istendi. Nufel'in gündemine Avrupa Birliği başlığının ötesinde diğer başlıklarda da Avrupa Birliği müktesebatıyla bağlantılı konular da getirildi. Avrupalı yetkilinin önünde şimdi ülkenin Avrupa Birliği'nde temsiliyeti, nasıl bir işlerlik kazanacağı ortaya çıkması olası sorunlar var. Örneğin Birlik kanunlarının ihlali durumunda kesilecek cezaları kim ödeyecek? Bu kanunu ihlal eden oluşturucu devletçik mi merkezi hükümet mi? Bu arada müzakere sürecinde Pazartesi günü zor bir konu olarak mülkiyet konusu ele alınacak. Müzakerecilere 14 Eylül'de gerçekleştirilecek yeni liderler görüşmesine kadar bu konuda ilerleme sağlamaları direktifi verildi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yeni planlamalar" başlığı altında. Gazeteye göre deniz altı sıradağı Eratosteni eteklerinde Mısır Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Kıbrıs'ın 11. parselinden birkaç kilometre ötede büyük doğal gaz rezervlerinin bulunması sonrası Kıbrıs'ın dikkati benzer yapıya sahip kireç tabakalı 10. ve 11. parsellere çevrildi. Noble şirketinin değerlendirmediği 12. parsel de dikkat merkezinde. Bu yeni dönem uğraşının daha öncekilerden farkı ağırlığın kireçli tabakaya verilecek olması. Mısır'da Zohr bölgesinde ENİ şirketi büyük rezervleri bu tabakada tespit etmişti. Bu arada dünyanın dikkati de doğal gazla ilgili Akdeniz'e çevrilmiş durumda. Önümüzdeki dönemde Kıbrıs'a büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Tiyatro Kurumu merkez siyasi alandaki partilerin Salamina'da bir tiyatro oyununa yönelik olarak yaptıkları eleştirilere 8 Temmuz Papadopulos-Talat anlaşmasıyla yanıt verdi. Bu partilerin bu anlaşmayı unuttuklarına dikkat çeken Kıbrıs Tiyatro Kurumu bu anlaşmada İki toplumu yakınlaştıracak güven artırıcı önlemler için Teknik Komitelere görev verildiğine vurgu yaptı.

- Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan rakamlara göre, yılın ilk yarısında, turizmden elde edilen gelir, turistlerin her yıl daha az harcama yapmaları ve kalma süresi ortalamaları dolayısıyla % 6.1 oranında düştü. Ocak-Haziran döneminde gelirler, 2014'ün aynı dönemindeki 778 milyon avroyla karşılaştırıldığında 730,0 milyon avro'da kaldı. Haziran geliri de, Haziran 2014'teki 303.2 milyon avroluk rakamla karşılaştırıldığında 250,9 milyon avro olarak gerçekleşti. Haziran, 2015'teki yıllık en yüksek azalmayı gösterirken Mart'ta da sadece turist gelirleri anlamında yıllık artış meydana geldi. Kıbrıs Turizm Teşkilatı dün yayımladığı basın açıklamasında, turist gelirlerindeki azalmanın genellikle kişi başı günlük harcama ve konaklama ortalama süresindeki azalmadan kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, “Gelirdeki azalma kişi başı harcamanın % 13,3 olmasından, sırasıyla kalma süresi ortalamasında % 8,9 azalmadan ve günlük harcamanın % 4,8 azalmasından kaynaklanmaktadır” denildi. Bundan başka Kıbrıs'ın ikinci büyük turist piyasası olan Rusya'dan gelen turist sayısının % 13,5 düşmesinin de gelirler üzerinde etkisi bulunuyor. Teşkilat gelirdeki düşüşü değiştirecek ana faktörünün hizmet kalitesini artırmak olduğuna da dikkati çekti. Açıklamada, turizm gelirlerindeki artışın sunulan hizmet kalitesinin artırılması, turist memnuniyetini derecesinin yükseltilmesiyle sağlanabileceği ifade edildi.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Yerleşikler konusunda hemen hemen anlaşmaya varıldı" başlığı altında. Gazeteye göre Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis yerleşikler konusunda hemen hemen anlaşmaya varıldığını söyledi ve Anastasaidis-Akıncı görüşme sürecine bir başka damga vurdu. Kasulidis bu görüşü Rus medyasına verdiği röportajda dile getirdi. Bakan bu konuda daha fazla bilgi vermedi ancak süreçle ilgili çok iyi bilgi sahibi Hükümet kaynakları rakamlar üzerinde bir anlaşmadan söz edilmediğini belirttiler. Mülkiyet konusunda anlaşmada kişisel mülkiyet hakkı ilkesi temelinde bir anlaşmanın söz konusu olduğunu belirttiler. Bu arada Kasulidis aynı röportajında garantiler konusunda da değindi ve NATO'nun garantör olamayacağını ifade etti. Kıbrıs'ta garantiler sisteminin çöktüğü görüşünü de savundu. Kasulidis röportajında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devam etmesi üzerinde özel olarak durdu. Kıbrıs sorununun çözümü ve federal devletin yaratılmasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hükümsüz kılınamayacağı görüşünü savundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- DİKO mülkiyet hakkının istisnasız göçmenlerin tümü için geçerli olduğu görüşünde. DİKO Basın Sözcü vekili Athos Antonyadis konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Türk gündemi temelinde müzakere yapmaya devam ettiğine vurgu yaptı. “Göçmenlerin tümü mülkiyet hakkına ve mülkleri üzerinde birinci söz hakkına sahip olmalıdırlar” dedi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in, Hristofyas’ın politikalarına devam ederek göçmenlerin kategorilere ayrılmasını tartışıp bunu ve binlerce göçmenin mülkiyet hakkını ortadan kaldıracak kriterlerin uygulanmasını kabul ettiğine vurgu yaptı.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi doğal gaz konusuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Hükümet ve Amerikan konsorsiyumu Zohr bölgesinde çok büyük doğal gaz rezervleri bulunması sonrası "havaya uçmuş" olmasına rağmen Kıbrıs'ın Mısır pazarına ilişkin perspektifi açık tutma gayreti içinde. Hem Hükümet hem de Konsosiyum şimi verileri yeniden değerlendirecek

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun özelleştirilmesi çalışmalarına karşı Kurum çalışanları da grev hazırlığı içinde. Kurumun özelleştirilmesine karşı olan Kurumda örgütlü sendikalar eylem planlarını belirlemek amacıyla toplantılar yapıyor. İlk önlem olarak Kurumun değeri ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecek. Bunun için halka bildiriler dağıtılacak. Daha sonra siyasi partilerle görüşmeler hedeflenecek ve en nihayetinde de grev kararı alınacak.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Şimdi daha başka rezervler için umut var" başlığı altında doğal gaz alanında yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Delek'in sahibi Yitzak Çhuva ve diğer şirket temsilcileriyle dün bir araya geldi. Görüşmeye Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis de katıldı.
Görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Delek'in CEO'su Yosi Abu, potansiyel alıcılarla uzun görüşmeler yaparak Kıbrıs ve Mısır piyasaları içerisinde doğal gazı pazarlama sürecini başlattıklarını duyurdu.
Mısır'ın kıyılarında İtalyan ENI şirketi tarafından büyük bir doğal gaz alanının keşfini yorumlayan Abu, bunu olumlu bir ışık olarak izlediğini belirtti. “ENI'nin Mısır'daki keşfini çok olumlu bir sonuç olarak görmekteyiz” diyen CEO Abu, bu keşfin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz üzerindeki dikkatleri artırdığını, bölgede daha fazla petrol ve doğal gaz potansiyelini yükselttiğini söyledi. Kıbrıs kıyılarında da daha fazla petrol ve doğal gaz keşfi için daha fazla potansiyel olduğu görüşünü ifade etti

 

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:01

Son Haberler

08 Aralık
Kremlin Danışmanı: Putin Biden'a endişelerini iletti
09:17
Biden Putin'i yaptırımlar konusunda uyardı
09:16
Mitsotakis ve Putin Soçi'de bir araya gelecek
09:15
Dün 619 yeni vaka kaydedildi
09:14
07 Aralık
EDE: Yerel yönetimde reform yapılmak yerine düzenlemelerin kaldırılacağına dair endişe ifade edildi.
15:54
AKEL: Yerel Özyönetim reformuyla ilgili görüşmelerin tamamlamasına 5 kala, hükümet tüm çabayı tehdit ediyor.
15:51
Meteoroloji Dairesi, kötü hava koşulları sebebiyle bu akşam saat 8’den yarın saat 5’e kadar sürecek sarı alarm yayınladı.
15:49
8. Kıbrıs – Yunanistan – İsrail 3lü zirve toplantısı bugün Kudüs’te yapılıyor.
15:47
Aşağı Amiando bölgesinde katledilen Rus uyruklu 2 kadına yapılan yasal otopsi dün gece tamamlandı.
15:44
Kimliği belirsiz kişiler Baf’taki Ayos Spiridonas İlkokulu’nda kasti hasara yol açtı.
15:43
Kıbrıs-Yunanistan-İsrail zirvesi: 3 ülke lideri yapacakları görüşmenin odaklanacağı konulara değindi.
15:41
Enerji Bakanı Natasa Pilidu Amerika’da enerji konularında önemli temaslar gerçekleştiriyor.
15:37
Tüm haberler

Video on Demand