23/9/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi devlete para cezası borcu olanlara Maliye Bakanlığının el atacak olması. Gazeteye göre Maliye Bakanlığı Muhasebe Dairesi, devlete para cezası borcu olan kamu çalışanları sonrası özel kesime de el atıyor. Para cezası borçlarını ödemeyenlerin bir listesinin önümüzdeki günlerde bu Daire'ye gönderilmesi bekleniyor ve bunlardan devletle alıp vereceği olan kişi veya şirketlerin önce cezaları tahsil edilecek ve kendilerine daha sonra ödeme yapılacak. Hesaplaşma süreci devlet çalışanlarında son bir yıl içerisinde başarı ile uygulandı. Bu kişilerden para cezası borcu olanların bu cezaları devlet muhasebesi tarafından kesildi ve maaşları geri kalan paraları üzerinden yapıldı. Bu yöntemle devlet 260.000 Euro bir para topladı. Ödenmeyen para cezası borçlarının miktarının toplamda 200 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Polisin özelde çalışan para cezası borçlularının listesinin Maliye Bakanlığı Muhasebe Dairesi'ne vermesiyle borç toplamada yeni bir planlama süreci başlamış olacak. Muhasebe Dairesi listeyi almasıyla birlikte bir al-ver ödeşme süreci başlatacak. Bu da herhangi bir kişinin devletle iş yapması durumunda var olan sosyal sigorta borçları, trafik suçlarından kaynaklanan borçları ve özel mülkiyet vergi borçları gibi borçları kesildikten sonra yaptığı işin karşılığı olan para kendisine ödenecek anlamına geliyor.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Mustafa Akıncı'nın Sözcüsü Barış Burcu'nun garantilerle ilgili bir açıklaması siyasi partilerin yoğun tepkisini çekti. Partiler konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan da izahat istediler. DİKO, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'ten Akıncı ile görüşmelerinin içeriği hakkında bilgi vermesini istedi ve "Cumhurbaşkanı göçmenlerin evlerine ve mülklerine geri dönmemesi ve Kıbrıs Cumhuriyetinin ilgasını mı tartışıyor" sorusunu sordu. DİKO buna paralel yerleşikler, garantiler ve güvenlik konularının da müzakerelerin en sonuna bırakılıp bırakılmadığının da netleştirilmesini istedi. EVROKO ise işgal rejiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ölü olarak gördüğünü ve garantiler için beşli konferans önerdiğine dikkat çekti. "Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin üyesidir ve tüm yasal sakinlerinin güvenliğini ve refahını Avrupa ailesinin kurumları ve güvenlik mekanizmaları aracılığı ile sağlayabilir, koruyabilir." dedi. Ekoloji Hareketi de Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetini ölü görüp beşli konferans önerdikleri ve böylece uzlaşmaz tavırlarını bir kez daha ortaya koydukları görüşünü savundu.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Turizm Örgütü'nün yetkilerinin elinden alınıyor olunması. Gazeteye göre otellere ve diğer turistik işlemelere işletme onay belgesi verme yetkisi Kıbrıs Turizm Örgütü'nün yetkisi dışına alınıyor. Bu yetki yerel yönetimlere verilecek. Yetkili Bakan'ın önünde olan ve Kuruma sunulan Kıbrıs Turizm Örgütü'nün yeniden yapılandırılması amacıyla yapılan bir inceleme ve araştırmadan bu sonuç çıktı. Bu araştırmaya göre turizm stratejilerinin belirlenmesine devletin tüm organları katılacak. Bu yöndeki bilgileri yıllık turizm verilerini kamu oyuna duyurmak amacıyla dün basın toplantısı düzenleyen Kurum Başkanı Angelos Loizu da teyit etti, ancak gerekli uzman kadrolara sahip olmadıkları için otellere işletme izinleri verilmesinin yerel yönetimlere devri önerisi ile kendilerinin uyuşmadığını ifade etti.

 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Şikago'da " Şikago Küresel Meseleler Konseyi"nde "Kıbrıs krizinden dersler ve iyileşme yolu" konulu toplantıda yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın ekonomide Yunanistan'a örnek olması dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ın ekonomik reformlarda başarı hikayesi olduğuna atıfta bulundu ve ekonomik bir yıkımdan kaçınmak için gerek kendisinin gerekse Hükümeti'nin ortaya koyduğu uğraşılara değindi. Ekonomik krizden çıkabilmesi için belirlenen programı uygulamasının Kıbrıs için tek yol olduğuna vurgu yaptı ve yaklaşık iki buçuk yıl sonra bu programın önümüzdeki birkaç ay içerisinde yumuşak bir biçimde tamamlanacak olmasından emin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ın var olan coğrafi konumunu kullanmasını engelleyen diğer siyasi engellerden de kurtulması durumunda var olan tüm olanaklarını kullanabilecek bir duruma geleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Anastasiadis son olarak da Kıbrıs sorununa atıfta bulundu ve ülkeyi ve halkı birleştirecek ve Türkiye ile iyi ilişkiler yaratacak ilkeler temelinde bir çözümle önemli perspektiflerin yaratılabileceğine vurgu yaptı.


SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi hapisteyken hastahanede tedavi görürken geçtiğimiz gün vefat eden eski savunma bakanı Kostas Papakostas'ın ailesinin olayı yargıya taşıma hazırlığı içinde olması. Gazeteye göre merhum Kostas Papakostas'ın ailesi Papakostas'ın durumuyla ilgili adaletin hakim olması için tüm iç ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil dış yargı yollarına başvuracakları açıklamasında bulundu. Merhumun oğlu Nikolas babasının ölümünün ahlaki sorumluları olduğunu söyledi ve gerçeğin gün ışığına çıkması için sadece perde önünde değil ama perde gerisinde de ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını ifade etti. Üç doktorun yer aldığı kurulun 2013 yılından 2015 yılının Nisan ayına kadar Merhumun sağlık durumunun hızlı bir biçimde kötüleştiği raporları verdiklerine dikkat çekti ve "eğer hapiste olmasaydı diğer hastalar gibi ağır psikolojik bir ortamdan uzak 5 yılda %50 ölüm olasılığı ile evinde sakin bir hayat sürdürebilirdi" dedi. Bu arada Papakostas'ın da sorumlu olarak yargılandığı Mari'deki patlama sonucu ikizlerini kaybeden Popi hristofıru kendisinin Cumhurbaşkanına başvuruda bulunarak Papakostas'ın affını istediğini söyledi. Bu konuda Cumhurbaşkanına iki mektup gönderdiğini de ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Mustafa Akıncı dün bir kez daha yeni ifşaatlarda bulundu. Sivil toplum örgütleri yöneticileri önünde konuşurken Doğu Akdeniz doğal gazının mantıki yolla kullanılmaması durumunda bir tehdit kaynağına ve savaş nedenine dönüşebileceğini söyledi. Tersine doğru bir biçimde kullanılması ve boru hattı ile Türkiye ve buradan da Avrupa'ya götürülmesi halinde ise İsrail, Kıbrıs ve Mısır dahil herkesin kazanacağı bir durum yaratacağına dikkat çekti. Bunun da ancak Kıbrıs sorununun çözümü ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesiyle mümkün olacağı görüşünü savundu. Akıncı bu yönde çalışmalar yapılırken kendisinin Türkiye'den bir şirketler grubunun Cumhurbaşkanı Anatasiadis ile görüştüklerini bildiğini ifade etti.

-Mısır Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde "Zohr" havzasında dev doğal gaz yataklarının bulunması petrol fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşandığı bir ortamda enerji alanında yeni fırsatlar arayan şirketlerin bölgeye ciddi ilgisini de beraberinde getirdi. Nostra Terra ile İndepentent Resources şirketlerinin imzaladığı stratejik işbirliği anlaşması buna bir örnek. Bu şirketler Akdeniz'de ve ağırlıkla Mısır ve Tunus olmak üzere Kuzey Afrika'da yatırımlar yapmayı amaçlıyorlar.
ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Yunan devlet tahvilleri alımının yargıya taşınıyor olunması. Gazeteye göre Kıbrıs Bankası ile ilgili bir konunun ve somut olarak da Yunan devlet tahvilleri alımının Sermaye Kurulu'nun raporu temelinde ceza davası olarak bu ay sonu yada Ekim ayı başına kadar yargıya taşınması bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre Kıbrıs ekonomisinin çöküşüyle ilgili soruşturma yapan ekip bu davanın açılması için gerekli verilere ulaştı. Bu davada Mahkemeye şahit olarak da Sermaye Kurulu'nun bir üyesinin çağrılması bekleniyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Partilerin finansmanı ile ilgili yasa tasarısının 15 Ekim'de oylanması için Meclis genel kuruluna götürülmesi bekleniyor. Meclis Kurumlar Komisyonu Başkanı Nikos Nikolaidis'in yaptığı açıklamaya göre Komisyonun gelecek salı günkü toplantısında konuya ilişkin son görüşler ifade edilecek. Partilerin değişiklik önerileriyle adil yönetim, şeffaflık ve kamu çıkarını gözeten bir tasarının ortaya çıkacağını ifade etti. Komisyonun dünkü toplantısında partilerle ilişkili örgütler ve partilerin finansmanı konusunda GRECO'nun değerlendirmeleri ele alındı. Dğnkü toplantıya katılan Baş Denetçi Odisseoas Mihalidis partilerle bağlı örgütler ile kadın örgütlerinin durumunun yasal düzenlemelerle çözülmesi gerektiği görüşünü savundu.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi DİSİ'nin işçi karşıtı politikalarda ısrarı. Gazeteye göre DİSİ, işveren örgütleriyle el ele özlü konularda grevlerin yeniden düzenlenmesi amacıyla harekete geçti. DİSİ Başkanı Averof Neofitu Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fidia Piliis ile görüş birliği içinde topluma ve ülke ekonomisine şantaj yapmaları için kendi ifadesiyle 50-60 imtiyazlı kişinin öylesine bırakılamayacağını ifade etti. DİSİ Başkanına yanıt veren PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ise yazılı açıklama yaparak grev hakkının kutsal olduğuna ve bunun müzakere nesnesi yapılamayacağına vurgu yaptı ve bu konunun 2004 yılında kapandığına belirtti. Grevlerin cezalandırılması mantığının o dönem reddedilip geri çekildiğine, grev düzenlemelerinin sosyal anlaşmanın bir sonucu olduğunu ve sosyal ortakların imzasıyla karar altına alındığına dikkat çekti. Sosyal diyalogda işveren örgütü olarak Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve üçüncü taraf olarak Hükümetin da imza attığını da gündeme getirdi. PEO Genel Sekreteri buna karşı DİSİ Başkanı Averof Nofitu'nun grevin düzenlenmesinden bahsettiğine işaret ederek Neofitu'nun özünde grevin cezai yükümlülükler kapsamına alınmasını kastettiğini ancak bunu ifadede zorlandığını belirtti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Orta eğitimde öğrencilerin bir saatlik ders boykotu dün başarı ile gerçekleştirildi. Tüm ada çapında öğrenciler, kamuda eğitimin karşı karşıya olduğu sorunları protesto ettiler. Ailelerine ek yük getiren okul giderlerinin azaltılmasını istediler. Eğitim Bakanı'nın sorunlarına ilgisiz kalmasını kabul edemeyeceklerine d vurgu yaptılar.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:01

Son Haberler

23 Temmuz
Vatandaşların randevusuz aşı merkezlerine olan ilgisi yüksek olmaya devam ediyor.
16:19
Avrupa Konseyi Başkanı: Türk tarafının Maraş’ın bir kısmının açılmasıyla ilgili açıklamaları, gerginliği arttırıyor.
16:18
Britanya, Güvenlik Konseyi’nin başkanlık açıklamasında, Türkiye’nin ve sahte devletin ismine yer vermeyi kabul etti.
16:16
Lefkoşa, Güvenlik Konseyi'nin Maraş'la ilgili başkanlık açıklamasından dolayı memnuniyet ifade etti.
16:15
Karusos: Kıbrıs’ın hedefi, 2030 yılına kadar elektronik araçların yeni kayıtlarının 36 bine ulaşması
16:14
Larnaka Hastanesi Genel Müdürü: Yaşlı koronavirüs hastalarının çoğunun aşılanmamış
15:05
Panayotopulu: Yetkililer 12 yaş ve üstü çocukların aşılanması yönünde karar alması gerek
15:03
basın özetleri 23.07.21
14:34
Anastasiadis, Türkiye son zamanlarda Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki tahrik dolu eylemlerini yoğunlaştırdı
14:26
22 Temmuz
Maliye Bakanı: Kıbrıs ekonomisi pandemi nedeniyle yaşanan kayıpların büyük bir bölümünü karşılayabilecek.
16:08
Avrupa Komisyonu sözcüsü: AB, Maraşla ilgili kararlara tamamen saygı gösterilmesi konusunda ısrar ediyor.
16:07
Pelekanos: Kıbrıs hükümetinin, Türkiye’nin Maraş açıklamaları hakkındaki adımları devam ediyor.
14:06
Tüm haberler

Video on Demand