7/8/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorununda mülkiyet başlığı altında devam eden tartışmalar. Gazeteye göre müzakerelerde iki taraf mülkiyet konusunda altı önmli kriter altında görüş birliği arayışında. Konuya ilişkin tartışmalarda tarafların anlaşma menziline girdiklerini göteren herhangi bir kanıt yok. Tersine kamuoyuna yapılan açıklamalarda da görüldüğü gibi konuya ilişkin tartışmalarda henüz işin başında bulunuluyor. Elde edilen bilgilere göre altı kriter kullanıcı, öncelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararları, yargıya başvuru, varisler ve üçüncü ülke yurttaşlarını kapsıyor. Taraflar tartışmalarda derinlere inmekle birlikte aradaki mesafe büyük ve anlaşma zeminine girilmesi için de daha çok uzun bir zaman süresine gerek duyacaklar. Kıbrısrum tarafı ilk pozisyonu olan ilk söz hakkının yasal mülk sahibine olduğuna ilişkin tavrında herhangi bir değişiklik yapmaksızın bu karmaşık sorunda tüm parametrelerin ele alınması için diyalogu geliştirirken ortaya çıkan yeni sorunları ele alıyor ve sorulara yanıt veriyor. Bu arada taraflar henüz “kullanıcı” kavramı konusunda da anlaşmaya varamadılar. Kıbrısrum tarafı kullancı kavramının sadece Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürkleri kapsaması gerektiği görüşünde. Buna karşı Türk tarafı yerleşikleri de bu kavram içinde değerlendirmeden yana. Müzakere masasında bulunan ikinci kriter ise “öncelik”. Bu konuda da taraflar tamamı ile ters noktalarda bulunuyor.  Kıbrısrum tarafı ilk söz hakkının yasal mülk sahibinde olduğu görüşünü savunurken Türk tarafı bu hakkın kullanıcıda olduğunu ileri sürüyor. Bir diğer kriter de Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararları. Her iki taraf da bu kararları dikakte almak zorunda. Kıbrıstürk tarafı bu kararlardan sadece Dimopulos kararı üzerinde duruyor. Kıbrısrum tarafı ise mülk sahibinin haklarını tanıyan tüm kararların dikkate alınmasını istiyor. Mülkiyet konusunda bir diğer kriter de mirasçılar. Sayısal olarak az mirasçı olan mülklerde bu sorununun aşılması görece olarak daha kolay. Masada mülkiyet konusuyla ilgili ele alınan bir diğer kriter de yabancılar. Son olarak yapılacak düzenlemeden sonuçta memnun olmayacak kişinin hakkını yargıda araması konusu da müzakere masasında tartışılıyor. Hedef, düzenlemeden memnun olmayan kişiye yargıya başvuru hakkını sağlamak. Annan Planı’nda bu hak yoktu   

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi imar alanında gevşetmeler ve vergi konusunda muhalefet partilerinin Hükümete yönelik eleştirleri. Gazeteye göre Muhalefet partileri bir bütün olarak imar alanındaki teşvikleri ve yasaşı ilaveleri yasallaştırma adımları nedeniyle Hükümete eleştirlerde bulundular. Buna karşı İçişleri Bakanı Hasikos Hükümetin kararlarını savundu. DİSİ de Hükümete destek verdi.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-İçişleri Bakanlığı gazeteci Andri Nekrasof’un Rusya’ya verilmesi baskılarına noktayı koydu. Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi daha dün yeni bir mektup göndererek Nekrasof’un Rusya’da yargılanması gerektiği görüşünü savundu. Buna karşı İçişleri Bakanı Dublin Sözleşmesi, ve Avrupa müktesebatını uygulayarak Nekrasof’un Rusya’ya değil Kıbrıs’a geldiği ülke olan Litvanya’ya geri gönderilmesi kararı alındığını açıkaldı.   

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi  Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda “iyi atmosfer” Türkler tarafından çatlatıldı. Muhalefet partilerinin Türk “büyükelçinin” Türk hedefinin konfederal bir yapı oluşturma tavrını bir kez daha net olarak ortaya koyan açıklamalarına tepkileri sert oldu. Bu arada Mustafa Akıncı’nın dönüşümlü başkanlık konusundaki yaklaşımı da yangına körükle gitmek oldu.  Akıncı bunun yanı sıra birçok yerleşiğin artık “yurttaş” olduğunu ileri sürerek bu kişilerin Türkiye’ye geri gönderileceklerin kimsenin aklından dahi geçmemesi gerektiği görüşünü de ifade etti.  Türk tarafının bu yaklaşımlarına karşı muhalefet partileri Hükümete bu konulara ilişikin tavrını netleştirmesi çağrısında bulundular. DİKO Hükümet’e Akıncı’nın açıklamalarını ve dönüşümlü başkanlığın siyasi eşitlik çerçevesinde olduğu görüşünü benimseyip benimsemediği sorusunu sordu. EDEK Başkanı Marios Şizopulos ise Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde mülkiyet konusunda birinin yalan söylediğini ve bunun Hükümet mi yoksa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel danışmanı mı olduğunu sordu.  Şizopulos kişisel twitir hesabından, 31 Temmuz tarihinde Espen Barth Eide’nin, Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmesi sonrası liderlerin kişisel mülkiyet hakkı konusunda anlaştıklarını ve bunun hem mülk sahiplerini hem de bugünkü kullancılarını etkilediğini söylediğini hatırlattı. EDEK Başkanı devamla da Hükümet Sözcüsü’nün  dün RİK’e yaptığı açıklamada anlaşılan konunun sadece mülk sahiplerini ilgilendiren mülkiyet hakkı olduğunu  söylediğine dikkat çekti ve “ Ya Eide ya da Hükümet, biri gerçeği söylemiyor” dedi. Ekoloji Hareketi de Akıncı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Hareket 2. Başkan yardımcısı Andreas Masuras Akıncı’nın konuşmasının tümünün “elçinin” konuşmasıyla birlikte aslında sürece bir iç siyasi tüketim aracı ve iletişim oyunu olarak yaklaşanlara ve Kıbrıs sorununda ilerleme olduğu izlenimi vermeye çalışan Hükümet’e  bir uyarı olması gerektiğini söyledi.  Masuras Hükümetin Anastasiadis-Eroğlu ortak açıklamasını bir temel olarak sunma uğraşısının müzakerelere yaklaşımda yanlışlığının da ortaya çıktığına vurgu yaptı. Yurttaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lilikas ise Kıbrıslıtürk liderin Ankara’dan az biraz daha yumuşak tezlerinin iyi ve Ankara’nın ileri sürdüğü tezlerle Akıncı’nın tezlerinin daha uzlaşır tezler  olarak sunulduğunu görüşünü savundu. “ Türk büyükelçi konfederasyon başka bir şey olmayan tahrik edici açıklamalarıyla Türkiye’nin taksimci çözüm hedefini ortaya koydu” dedi.

HARAVGİ  gazetesinin bugünkü ana haberi imar izinlerinin genişletilmesi ile ilgili devam eden tartışmalar. Gazeteye göre İçişleri Bakanı hasikos Sokratis’in imar izinlerinin genişletilmesinin bir hediye olduğu yönündeki bilimsel değerlendirmeleri akılsızlık olarak değerlendirken  DİSİ-Anastasiadis Hükümeti imar izinlerinin genişletilmesinde büyük iş insanlarına çıkar dağıtıma “doktorası” yaptığını ortaya koydu.   Bu uygulma ile  Ayios Atanasiaos’ta Lidl şirketine de bağış yaptığı görüldü.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin ardından Mağusa surlar içi eski şehrin UNESCO Kültürel Miras Listesine eklenmesi için başvuru yapılacağını söyledi. Kıbrıs Türk basınında bu konuyla ilgili çıkan bir haberi yorumlayan Sözcü, bu konunun müzakere masasında tartışılmadığını ve üçüncü bir ülkenin de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait olan bir kültür eseriyle ilgili böyle bir başvuru sunmasının mümkün olmadığını vurguladı. Mağusa surlar içinin UNESCO listesine eklenip eklenmemesi konusu sosyal bir etkinlik sırasında ele alınmasıyla ilgili bir soruya Sözcü “hayır” yanıtını verdi ve bu konu Kıbrıs sorununun çözümlenmesinden önce ele alınacak olan bir konu olmadığını belirtti.
Sözcü, “bu tür konular Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin ardından ele alınacak olan konular. Tüm çabalarımız Kıbrıs sorununa bir çözümün bulunmasıdır” şeklinde konuştu.

-PEO Ekonomik Araştırmalar Bürosu  sorumlusu  Nikos Grigoriyu  ekonomik büyümeyi hedefleyen  fonların harekete geçirilmemesi durumunda nitelikli istihdam alanlarının açılamayacağını ve 50’li yaşlarda iş arayanların bir ömür iş arama durumunda kalacaklarını söyledi. Üniversite mezunlarının da sürekli olrak biyografilerini yazmakla zaman geçireceklerine dikkat çekti.  Kayıtlı işsiz sayısının düştüğünü gösteren son verileri yorumlayan Grigoriyu bunun işsizlikte gerçeği yansıtmadığını, işsizlik ödeneği alma hakkını yitirenleri artış iş bulma kurumuna kayıt yaptırmadıklarını, bunun yanı sıra Hkümetin çeşitli programları çerçevesinde ayda 500 Euroya geçici süre işe girenlerin de işssiz sayılmadıklarına dikkat çekti.  

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi  inşaat sektöründe teşvikler çerçevesinde verilen ek imar izinleri ve daha önce yasadışı yapılan inşaatlara belli bir oranda af getirlmesi ile ilgili tartışmalar.  

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Bankası Aphrodite Hills resort Ltd.’e katılım sermeyesinin bir kısmını sattı. Banka bu şirkete 90 milyon Eurluk katılım sermayesini bir grup yabancı yatırımcıya sattı.  Bankanın şimdi bu şirketteki hisseleri azınlğa düştü.  Banka bunun dışında Cyprus Mall’ın satışından da 135 milyon euro alacak. Kıbrıs Atletizm Merkezini kiraya vermesiyle de birlikte banka nakit konusunda pozisyonunu ciddi anlamda güçlendirecek.  Banka bu arada 6 milyar euya gelen  geri dönmeyen  kredilerde     büyük meblağları yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

-İş adamı İvan Savidis  işletmelerinin bir kısmını Kıbrıs’a taşımayı düşünüyor. Henüz bu konuda herhangi bir adım atılmamış olunsa da iş adamnın gçen hafta Cumhurbaşkanı Anastasiadis’i ziyaret ederek bu konuyu görüştüğü belirtiliyor.  Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in kişisel dostu da olan  Savidis, Forbes dergisine göre  en büyük 200 Rus şirketi arasında.
-

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

26 Eylül
basın özetleri 26.09.22
12:56
İtalya'da siyasi deprem! Aşırı sağ parti ilk parti çıktı
07:06
Protestoların devam ettiği Iran'da durum belirsizliğini koruyor
07:05
Larnaka havaalanında 3 kilo kokain ele geçirildi
07:04
30 yaş ve üstü kişilere bügünden itibaren 4.doz aşı yapılacak
07:03
25 Eylül
Francois Hollande: Türkiye Cumhurbaşkanı saldırganlığa dayalı strateji belirleyen çelişkili bir kişilik.
15:59
Koronavirüs aşılarının 4. dozu yarından itibaren isteğe bağlı olarak 30 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor.
15:55
Dendias: Revizyonizme ve gerçeklerin çarpıtılmasına karşı Yunanistan ilkeli bir duruş sergiliyor.
15:53
İçişleri Bakanı Kıbrıs’taki göç sorunu ve düzensiz göçmenlerin ara bölgeden geçişleriyle ilgili BM’ye bilgi verecek.
15:50
24 Eylül
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, New York’ta Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar ile görüşme gerçekleştirdi.
16:03
Limasol’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kritik durumda tedavi görüyor.
15:57
Mitsotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'a da cevap verdi.
15:55
Tüm haberler

Video on Demand