6/8/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi açık artırma ile satışa çıkarılan ilk taşınmaz mal. Gazeteye göre ilk taşınmaz malın açık artırma ile satışa çıkarılması süreci 15 Ağustos’tan sonra başlayacak ve satış işleminin de Ekim ayı içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeye göre kredi veren ile kredi alan arasında ipotekli taşınmaz malla ilgili anlaşmazlığın giderilmesi için 120 günlük süre 18 Ağustos’ta doluyor. Bu süre içerisinde taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması durumunda ipotekli malın açık artırma ile satış süreci başlıyor. Ticari bankalar ile kooperatifler iflas etmiş müşterilerine konuyla ilgili uyarı mektuplarını hazırlamaya başlamış durumda ve sürecin son aşamasına iki aylık bir dönem sonrası girilecek. Bankalar ve koopetifler ilk aşamada 10 yılın üstünde olan ve mahkeme kararı da alınan eski davaları ele alacak. Bunlar da bazı tarlaları, ticari taşınmaz malı ve bazı konutları ilgilendiriyor. Bankalar ve kooperatifler şimdi bu yönde atacakları adımlarla borçlarını ödeyebilecek durumdayken , diyaloga girmekten kaçınan müşterilerine bir mesaj verecekler. Bunun yanı sıra bu ilk adımlar var olan yasanın uygulanabilirliğinin de test edecek. Bankalar Birliği de her kazada açık artırmaların yapılacağı alanlar arayışında.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Mustafa Akıncı’nın gündemi farklı ya da Akıncı ile Ankara’nın Kıbrıs sorununa yaklaşımları aynı paranın iki farklı yüzü. Kıbrıslıtürk lider Akıncı ile Türk hükümeti arasındaki görüş farklılıkları dün bir kez daha kayda geçirildi. Mustafa Akıncı dün gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmasında Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve sürece ilişkin kendi görüşleri hakkında bilgi verdi. Aynı anda Türkiye’nin yeni büyükelçisi de eski lider Derviş Eroğulu ile görüşerek Kıbrıs sorunuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapma yolunu seçti. Bu davranış bir rastlantı olarak görülemez ve Akıncı kendi görüşlerini ortya koyarken Ankara da elçisi aracılığı ile aynı anda kendi pozisyonlarını dile getirmek istedi. Akıncı ile eçlinin ayrı ayrı ifade ettikleri görüşler arasında ciddi bir mesafe olduğu görüldü. Mustafa Akıncı hedefini iki bölgeli iki toplumlu federasyon olarak açıklarken Büyükelçi adada iki ayrı toprak, iki ayrı varlık ve iki ayrı devlet olduğunu ifade etti. Bu iki devletin federal bir çatı altında yan yana yaşayabileceklerini ve bazı konularda uluslararası arenada bir tek sese sahip olabileceklerini belirtti. Bu yaklaşımı ile de özünde konfederasyona atıfta bulundu. Elçi mülkiyet konusunun da genel kavramlar ve Kıbrıslıtürkler ile Kıbrıslırumların faaliyet gösterdikleri bugünkü koşullar çerçevesinde çözülmesini istedi. Bu konunun mülkiyet belgeleri ve kişisel haklar temelinde çözülmesi uğraşısı içine girilmesi durumunda sanki pazarlık yapar bir duruma girileceği görüşünü ileri sürdü. Bunun da çok zor ve çok karmaşık olacağına vurgu yaptı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Rus gazeteci Andrei Nekrasof ile ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Kıbrıs, 15 temmuz’dan beridir Merkezi Cezaevi’nde tutulan Rus gazeteci Andrei Nekrasof konusunu ele alış biçimi nedeniyle ciddi biçimde zorda kalabilir. Gazetecilerin uluslararası örgütleri ve insan hakları örgütleri Kıbrıs Hükümeti’ne çağrıda bulunarak salt gazetecilik faaliyetleri nedeniyle kovuşturulan sözkonusu gazetecinin serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Litvanyalı Avrupalı Parlamento üyesi de Avrupa Birliği’nin Dış Politika ve savunma Politkaları Sorumlusu Federika Mogneri’den gazetecinin tutuklanması için temel nedenlerin olup olmadığını araştırması için Kıbrıs’a bir temsilci göndermesini istedi. Bu arada Rus gazeteci dün kendisini temsil edecek iki avukat ile beş saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Kıbrıs Hükümeti’nden de, kendisine bir yıllık oturma izni veren Litvanya’ya gönderilmesi talebinde bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in 25 Şubat’ta Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzaladığı anlaşma Bakanlar Kurulu’nda onaylandı. Anastasiadis’in imzaladığı anlaşma özünde 2006 yılında imzalanan anlaşmanın yenilenmesini öngörüyor. Bu anlaşma ile Rus silahlı güçlerine özel kolaylıklar sağlanması öngörülmüyor. Rus savaş gemilerine Kıbrıs limanlarında demirleme hakkı tanınmıyor. Sadece Kıbrıs’n başka ülkelere de verdiği bazı kolaylıkları içeriyor. Bu anlaşma askeri bir doğaya sahip olmakla birlikte savunma alanında bir anlaşma değil. Anlaşmaya göre Kıbrıs deniz ve hava limanlarından Rusya’ya sağlanacak kolaylıklar kalıcı değil ve Ad-Hoc niteliğinde.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi “parayı öne sürerek çözümü cazip hale getiriyorlar” başlığı altında İşverenler Federasyonu’nun Kıbrıs sorununa ekonomi bağlantılı yaklaşımları . Gazeteye göre siyasi liderliğin onayı ile ekonomik çevreler tarihin bilmediği örnekler ileri sürerek Kıbrıs sorununun çözümüyle bir mucize yaşanacağına ilişkin insanları ikna etmeye çalışıyorlar. İleri sürdükleri örnekler farklı yorumlanabilir ve bunlar Türkler tarafından kullanılıyor. Bu çerçevede İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu Başkanı böylesi bir gelişmenin geniş siyasi sonuçlarını dikkate almaksızın Kıbrıs’ın Hong Kong’a dönüşeceği görüşünü ileri sürdü. Başkan Simeriniye yaptığı açıklamada “Biz konuları siyasallaştirmıyoruz, bizi işin ekonomik boyutu ilgilendiriyor” dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Hükümet ile sendikalar geniş kamu alanında dört yıllık süre için ücret artışları konusunda anlaşmaya çok yakın ve tarafların bugün son fırça darbelerini koyarak anlaşamaya varmaları bekleniyor. Elde edilen bilgielre göre SEK ile PEO Hükümet ile anlaşamaya .çok yakınlar. SİDİKEK-PEO ile OHO-Sek geçen gün üyelerine birer mektup göndererek Anlaşma Taslağını hakkında kendilerini bilgilerdiler. Taslağa göre 2015-2016 yılında sıfır maaş artışı olacak. 2017-2018 döneminde ise maaş artışları Gayri safi Milli Hasıla’daki artışı geçmeyecek. Gayri Safi hasıladaki artış Hayat Pahalılığı Ödeneği ve barem içi artışla aşılırsa o zaman kurumsal diyalog çerçevesinde genel artış talebi tartışılabilecek.

-Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu’nun özelleştirilmesi öncesi geleceğine ilişkin basında çıkan çeşitli senaryolar kurum çalışanlarını rahatsız ediyor. Kurumla ilgili olarak kısa bir süre sonra partilere sunulacak yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi Kıbrıs’ın uluslararası kreditörlerinden bundan sonra alacağı kredi diliminin serebst bırakılması için bir koşul. Yasa tasarısı şimdi yeni özel bir şirketin kurulmasını öngörüyor. Bu şirketle birlikte Cytapublic de tek hissedarı devlet olarak varlığını sürdürecek. Daha sonra bu şirketin iletişimle ilgili tüm mal varlığı yeni şirkete aktarılacak. Bir yetkiliye göre kurumun yurt dışı faaliyetleri de yeni şirkete aktarılacak. Cytapuplic’te sadece şirketin faaliyetleri ile ilişkisi olmayan taşınmaz mallar ve hava sahası kontrolü kalacak. Bu ayrımın arkasındaki mantık özünde devletin çıkarlarının korunması.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Cyprus Mall’un satışından Şakolas’ın sapmalar nedeniyle sağladığı çıkar. Gazeteye göre Şakalos’ın ticari merkezi Mall, gelişme planı çerçevesinde DİSİ Hükümeti’nin kararı ile sağladığı imardaki sapmalar sonucu elde ettiği 20 milyon Euro kardan sadece 1,5 milyon Euro ödeyecek. Bu arada İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ise son imar genişletme kararlarının somut bir işadamına çıkar hedeflediği iddialarını reddetti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Kayıtlı işsiz sayısında düşüş var ancak bu işsiz sayısının düşüşü anlamına gelmiyor. Devlet İstatistiik Dairesi verilerine göre kayıtlı işsiz sayısında düşüşe karşın, Kıbrıs Avrupa Birliği’nde en yüksek işsize sahip üçüncü ülke konumunda. Verilere göre temmuz ayında işsizlik bir yıl önceye göre %9,7 oranında azaldı. Ancak kayıtlı işsizler işsizliğin gerçek boyutunu ortaya koymuyor. Birçok işsiz, işsizlik ödeneği alma hakkının sona ermesi nedeniyle iş bulma dairesine kayıt yaptırmıyor.

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kıbrıslıtürk Murat Kanatlı’nın vicdani ret talebiyle ilgili başvurusunu kabul etti. Vicdani Ret girişimi tarafından yapılan açıklamaya göre Kanatlı’nın avukatı aracılığı ile yaptığı başvurusu kabul edildi ve incelenmek üzere listeye alındı.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi yakıt fiyatları ile ilgili gelişmeler. Gazeteye göre yakıt fiyatlarının bir düzene girmesi için dört adım belirlendi. Enerji bakanlığının karşı karşıya olduğu yakıcı sorunlardan bir olan yakıt fiyatları sorunu ile bu fiyatların kontrolü Enerji Bakanı tarafından dört adımda bir sisteme oturtulacak. Bu konuda Grand Thomton kurumu Ağustos ayında bakanlığa ilk önerilerini sunacak. Bu dört adım çerçevesinde yakıt fiyatları benzin istasyonlarında haftalık bazda değerlendirilecek. Bakanlığın internet sayfası aracılığı ile fiyatlar canlı bir biçimde duyurulacak. Kıbrıs’a gemilerle getirilen yakıtın fiyatlarını belirlemedeki metodoloji de iyileştirilecek. Bu arada rekabeti güçlendirmek için benzin istasyon sayısı artırılacak.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Kasulidis: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olasılığı, en uzak olası senaryo ancak göz ardı edilmemesi gerek
15:00
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bugün Ege ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler gündemiyle toplantı yapıyor.
14:40
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü’nün açıklamaları Sayıştay’ın sert tepkisine neden oldu.
14:38
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü: Havaalanlarının yönetimiyle ilgili sözleşmenin yenilenmesi prosedürü yasal ve şeffaftı.
14:34
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya'nın nükleer silah kullanması kabul edilemez
14:31
Britanya'nın Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler himayesinde çözme çabalarına olan bağlılığı devam ediyor.
14:22
Amerika hükümetinden Ukrayna’ya yönelik 1 milyar dolar değerinde yeni yardım paketi
14:18
Baltık Denizi'ndeki Nord Stream doğalgaz boru sisteminin 3 denizaltı hattı büyük hasar gördü.
14:16
Rus yanlısı ayrılıkçılar referandumların sonucunda Rusya'ya katılım lehinde çok büyük yüzdelikler açıkladı.
14:14
27 Eylül
Ekim ayının ilk on günü içinde mevsimlik grip aşısı aile hekimleri tarafından yapılmaya başlanacak
13:51
Petridis: Şu anda havaalanı yönetim anlaşmasının uzatılmaması gerekiyor
13:50
Tüm haberler

Video on Demand