3/8/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorununda mülkiyetle ilgili tartışmalar. Gazeteye göre Kıbrıs’ta iki tarafın müzakerecilerinin bu hafta yapacakları görüşmeleri belirleyici olacak ve mülkiyet gibi ana bir konuda taraflar arasında herhangi bir anlaşma menziline girilip girilemeyeceği de görülecek. Şu an itibarıyla konuyla ilgili tek olumlu olgu iki liderin kişisel mülkiyet hakkını tanıyan görüş birlikleri. Bunun ötesinde tarafların tezleri arasında ciddi bir mesafe var ve müzakereciler bunları kağıda dökerek yakınlaşma arayacaklar. Tartışmaların ana noktası bugünkü kullanıcının söz hakkı ve bunun hangi koşullarda olabilceği olacak. Kıbrısrum tarafı mülkiyette ilk söz hakkının yasal mülk sahibinde olduğu noktasından hareket ediyor ancak kullanıcının haklarıyla ilgili müzakere yapma ve anlaşmaya varma konusunda zemin olduğunu da düşünüyor. Bu noktada kullanıcının haklarının hiçbir koşulda mülk sahibinin hakkını ortadan kaldırmaması gerektğinin de altını çiziyor. Diğer yandan Türk tarafı ilk söz hakkının bugünkü kullancıda olması gerektiğini, kullancı ile mülk sahibi arasında herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda çözüm çerçevesinde kurulacak mülkiyet komitesine gidilmesi görüşünü savunuyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumartesi akşamı Mağusa Belediyesi taraından düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Savunma Bakanı tarafından okunan konuşmasında Kıbrıs sorununda yeni uğraşının gerçek bir fırsat penceresi yarattığına vurgu yaptı. Mağusa ile ilgili uzmanlardan oluşacak komiteyle ilgili yakın bir gelecekte iyi haberler vereceği umdunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs halkının bütününde olgunlaşan bir talebi olduğu görüşünü de ifade etti. Bu konuda Kıbrısrum tarafının niyetiyle ilgili herhangi bir şüphenin oladığına dikkat çekti. “ Sürdürdüğümüz müzakereler aracılığyla her Kıbrıslının kalacağı yeri seçme hakkını güvence altına almak istiyoruz. Her yurttaş iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçeveisnde hakalrı güvence altına alınmış bir biçimde nerede oturacağına kendi karar versin.” dedi. Cumhurbaşkanı bu arada Kıbrıs sorununun çözümünden herkesin kazanacağı koşulların varlığına da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı bunun Kıbrısrum tarafı için avantajın topraklarına dönüş, göçmenlerin evleri ile mülklerine dönüşü ve güvenlik ve refah duygularının güçlenmesi olacağını ifade etti. Kıbrıstürk tarafı için çözümün ise, yasadşı devletin tanıtılması çalışmaları başarısız kaldığından yalnızlıktan kurtulmanın tek sonuç alıcı yolunu teşkil edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı çözümün Türkiye’ye de yararı olacağını ve Türkiye açısından da çözümün Avrupa Birliği ve doğal gaz açısından iki büyük perspektife yol açacağına dikkat çekti.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi ekonomik krizin insanların psikolojisine etkileri. Gazeteye göre ekonomik kriz sonrası insanların kendi kendilerine zarar verme ve intihar girişiminde bulunmaları olgusunda ciddi bir artış görüldü. Nevrolog ve psikolog Kiryakos Veresiye konuyla ilgili olarak Simerini’ye yaptığı açıklamada ekonomik kriz sonrası psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalanların sayısında artış gözlemlendiğini söyledi. Bu kişilerin önce kaygı duyup strese girdiklerini daha sonra da bunalıma girdiklerini ifade etti. Kendi kişisel deneyimine dayanarak ekonomik kriz sonrası strese girenlerin sayısında %30-40 oranında bir artış olduğunu söyleyebileceğini de dile getirdi. Son dönemlerde alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ancak bunun kaynağının ekonomik kriz olduğunu mutlak bir biçimde söyleyemeyeceğini de belirtti. Bu durumlar karşısında en önemli koruyucu olgunun aile ve dostların göstereceği dayanışma olduğu tespitinde bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-İki lider arasında mülkiyet konusundaki anlaşma siyasi alanda bölünme yarattı. DİSİ ile AKEL buna destek verdi . Buna karşı DİKO Hükümete yönelik sert eleştirlerde bulundu. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel danışmanı Espen Barth Eide’nin konuyla ilgili açıklamalarına yanıt verilmemesini sert bir dille eleştirdi. Eide’nın yasal mülk sahipleriyle kullancıların hakalrını eşitlediğini ifade etti. “Suskunluk, bu kabul edilemez tezlerin dolaylı olarak kabulü anlamına gelir” dedi. Bu yönde bir uygulamaya gidilmesi durumunda evlerine dönmesine müsaade edilmeyecek binlerce göçmene milyarlarca Euroluk tazminatı kimin ödeyeceği sorusunu da sordu. Papadopulos bu arada Cumhurbaşkanının Mağusa’da müzik etkinliğine katılımını da eleştirdi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kanalizasyon Konseyine ödenmeyen borçlar. Gazeteye göre Lefkoşa Kanalizasyon Konseyi’ne toplamda 14,943 mülk sahibinin borcu var. Bunlardan 40’nın borcu 10,000 Euro’nun üzerinde. Borçlular arasında manastırlar, şirketler, beldiyeler, yarı resmi kamu kuruluşları da var. Lefkoşa Kanalizasyon Konseyi borçlarını ödmeyenlerin tüm mal varlıkalrı üzerine memorandum koydurma kararı aldı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Polit Büro üyesi Stefanos Stefanu mülkiyet konusunda iki liderin konuya ilişkin daha önceki görüş birliğini teyit etmelerinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Stefanu bunun herşeyden önce iyi bir çerçeve veriyor olması nedeniyle olumlu olduğunu ve daha sonra da Kıbrıstürk tarafının Derviş Eroğlu döneminde ileri sürdüğü “mülklerin takası dışında başk bir şey tartışmam” tezinden geri adım atmış olması nedeniyle olumlu olduğuna vurgu yaptı. Stefanu bu arada Kıbrısrum tarafının yasal mülk sahibinin hakkının korunması eski pozisyonu ile mülkünün geleceğine ilişkin öncelik hakkına sahip olması gerektiğine de vurgu yaptı. Ancak bu sürece daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kullanıcının Kıbrıslıtürk ya da Türkiye’den taşınan nüfusa üye bir olması arasında ayırım yapmayan bazı olumsuz kararlarının eklendiğini de ifade ederek Kıbrısrum tarafının müzakere masasında konuyu ilkelere dayalı bir biçimde ele alması gerektişne vurgu yaptı.

-Hükümetin yeni istihdam alanları yaratma konusunda uyugulamaya koydupu programlar yeniden incelnmeye alınmalı çünkü işsizlik azalacağına artıyor. Eurostat’ın verilerine göre Kıbrıs’ta Mayıs ayında %16 olan işsizlik Haziran ayında %16,2’ye yükseldi. Kıbrıs Avrupa Birliği’nd Yunanistan ile İspany’dan sonra en yüksek işsizlik oranına sahip üçüncü ülke. BU arada Kıbrıs’ta 15-24 yaş grubu içinde işsizlerin oranı da %25.


ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi kayıplar konusu. Gazeteye göre kayıpların bulunması konusunda 30 toplu mezarın açılması yönünde Mustafa Akıncı dahi bazı çevreler Ankara’ya baskı yapıyor. Bu toplu mezar alanları askeri bölgeler içerisinde. Bir Kıbrıslıtürk liderin bu yönde Ankara’ya baskı uygulaması ilk kez görülüyor. Daha önceki liderler soruna bu oranda bir ilgi göstermemişti. Buna rağmen Ankara bu konuda adım atmıyor. Bu 30 toplu mezarın bulunduğu alanlar içrisinde Kondemen de var. Cumhurbaşkanlığı İnsani Konular Komseri Fotis Fotiyu’ya göre bu bölge Kayıplar Komitesi’nin öncelik verdiği bir bölge.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriyadis Kıbrıs’ın, gelecek yıl başından sonra büyük bir şantiye alanına dönüşeceğini söyledi. Bakan Baf’ta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından tüm kazalar için ilan edilen yatırımların yarım milyar Euro’yu geçeceğini ifade etti ve bu yatırımlar için ihalelere çıkılmaya başlandığına vurgu yaptı. Dalgakıran gibi Baf’ı ilgilendiren bu yatırımlardan bazılarının son aşamasına gelindiğini ve çalışmaların bu yıl sona ermeden başlanmasının beklendiğini de belirtti. Büyük ve önemli yatırımların yanı sıra Aşağı Baf’ta arkeoloji parkında deniz feneri bekçisi evleri gibi daha düşük maliyetli yatırımların yapılacağını dile getirdi. Dimitriadis aynı açıklamasında şu ana kadar Kıbrıs’ın iki hava limanında hava trafiğinde %3,5 oranında bir artış gözlemlendiğini ancak yaz turizim sezonunda Baf Hava Alanı’ndaki artışın daha fazla olduğuna da dikkat çekti. Rus pazarından yaşanan turizm kayıplarının beklenenden daha az olduğunu ve bu yılın turizm açısından beklenenden daha iyi kapatılacağı değerlendirmesinde bulundu. Kış turizmi için de hem bakanlık hem de Kıbrıs Turizm Örgütü düzeyinde yaptıkalrı çalışmaların sonuç vereceğinden emin olduğunu ifade etti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi AKEL’in Başsavcı yardımcısı’nın görevden uzaklatırlması isteminde bulunması. Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Başsavcı Kostas Kleridis’e bir mektup göndererek yardımcısı Rikkos Erotokritu’nun kamuya verdiği zarar nedeniyle suçlu sandalyesine oturması için gerekli adımları atmasını istedi. AKEL’e bu başvurusu için fırsatı da Başsavcı Yardımcısı Erotokritu’nun kendisi verdi. Görevden alınması için Yüksek Mahkmeye yapılan başvurunun görüşülmesi sırasında verdiği yeminli ifadede daha önce Başsavcı ve diğer daha başka kişiler aleyhine ileri sürdüğü tüm iddiaları geri aldığını söyledi. AKEL de Başsavcı Yardımcısı’nın bu tavrını değerlendirerek parti yöneticisi Venizelos Zanettu hakkında dava açması ve onu mahkum ettirmesi nedeniyle ona yönelik karşı saldırıya geçti. AKEL’in, Başsavcı Yardımcısı ile ilgili talebi Başsavcı açısından olumlu ancak Başsavcı bu konuyu kendi girişimiyle gündeme getirme niyetinde değil. Elde edilen bilgilere göre bu konununun idaresini Polis Komuta’nıan devretmiş durumda.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

22 Haziran
Bugün Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından hükümet değişikliğine gidilmesi bekleniyor.
11:51
Jane Holl Lute, yeni bir temas turu gerçekleştirmek için Kıbrıs'ta bulunuyor.
11:49
Aşı Portalı Kıbrıs çapında faaliyet gösteren Aşı Merkezlerindeki mevcut randevular bitene kadar açık kalacak.
11:37
Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde son 24 saatte 67 yeni vaka açıklandı
11:32
21 Haziran
Yunanistan Başbakanı Mitsotkis, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdi.
15:49
Baf: Su şişeleme ve dağıtım şirketine ait bir araç dün gece geç saatlerde kundaklandı.
15:48
Yarın sabah 10'da Meclis Seçim Komitesi toplanıyor.
15:46
Şiddetli yağışlar nedeniyle yollardaki görüş mesafesi kısıtlandı, Lefkoşa-Larnaka yolunda sorunlar yaşandı.
15:44
BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor
15:29
Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 6’ya kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.
15:27
22 Mayıs’ta Liopetri’de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 74 yaşındaki Stella Panayi hayatını kaybetti.
15:21
Sağlık Bakanlığı, ülkelerin Covid-19’la ilgili epidemiyolojik tablolarını yeniden değerlendirdi.
15:18
Tüm haberler

Video on Demand