27/8/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorununa bütünsel çözüm arayışları. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda devam eden müzakerelerde, New-York temasları öncesi tarafların karşılıklı olarak tezlerine ilişkin bir görüntünün ortaya çıkması için müzakere heyetleri sorunun tüm yanlarını tartışma kararı aldı. Aynı anda bu yeni uğraşıyı etkileyecek olan olgunun mülkiyet konusu olduğu görünümü de ortaya çıktı. Türk tarafının bu başlığa verdiği yorum sorunlar yaratıyor ve bu tür yaklaşımların kişisel hakların uygulanmasını ortadan kaldırdığı belirtiliyor. Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı mülkiyet konusuna kendi anlayışını hakim kılmaya çalışıyor ve bu yaklaşımının da iki temel ekseni var: Kullanıcının hakkı ve tazminat ödenmesi. Türk tarafı bu temelde mülkiyet hakkını kabul ediyor ancak ne olacağına ilişkin tek karar vericinin "eski mülk sahibi" olmadığını ileri sürüyor. Bunu ileri sürerken de "hak iddia edilen bölgeler" kavramına atıfta bulunarak bunların çözümü için anlaşma sonrası oluşturulacak Mülkiyet Komitesi'ne gidilmesini gündeme getiriyor. Özünde mülkiyet konusunun çözümü Mülkiyet Komitesi'nde çözülecek kişiler arası sorunların çözümüne dönüştürüyor. Akıncı kuzeyde Kıbrıslıtürklerin ve güneyde de Kıbrıslırumların çoğunlukta olacağını ve bunun için de kullanıcıların tazminat ödeyeceğini söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Bankası 2015 yılının altı aylık ilk yarısında 60 milyon Euro kar etti. Banka bu dönemde sermaye yapısını güçlendirdi ve daha da iyileştirilmiş bir mali yapı oluşturdu. Bankanın bu karı 230 milyon euroluk krediyi bilanço dışı bırakması sonucu geldi. Bankanın bu dönem faizlerden gelirleri %14 azaldı ve 514 milyondan 439 milyona düştü.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Beş yasa tasarısı ile köklü değişim. Yeni bir "Kamu" için söz Meclis'te" başlığı altında. Gazeteye göre Kamu Hizmetlerinde özlü reform arayışlarında söz artık Meclis'te. Kamu Çalışanları Sendikası PASİDİ'nin de olumlu görüş vermesi sonrası Bakanlar Kurulu dün konuyla ilgili beş yasa tasarısına onay verdi. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Konstantinos Petridis dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kamu Hizmetlerinin fizyonomisinde köklü değişikliklere gidileceğini söyledi ve bu yöndeki uğraşları çok büyük olarak niteledi. Bakanlar Kurulu'nda onaylanan beş yasa tasarısı kamuoyuna da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre kamu hizmetleri değişiyor, buna paralel hızlanıyor ve kamu ekonomisi çıkarları güvence altına alınıyor. Konstantinos Petridis kamu ekonomisinin sürdürülebilirliğini güvence altına alınırken gelecekte maaşlardan indirime gidilmeyeceğini ve yeni vergilerin de konmayacağını belirtti. Devlette maaşların, sorumsuz bir biçimde işe alımlar yapılmaksızın ve maaş denetimleri yapılarak güvence altına alınacağının altını çizdi. Maaş artışları Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme oranına bağlanacak. Bu arada ekonomik kriz nedeniyle uygulanmakta olan maaşlardan olağanüstü kesintilerin 2016 yılı sonunda kaldırılacağını da duyurdu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis 15 Eylül'de gerçekleştirilecek Meclis Genel Kurulunu kapalı özel oturumunda milletvekillerine Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkına bilgi verecek. Bu özel olağanüstü toplantı tarihini Meclis Başkanı Yannakis Omiru açıkladı. Omiru bu arada kendisinin de Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ifade etti. Kıbrıs sorunundaki gelişmeler nedeniyle bu dönemki Meclis'in görev süresinin uzatılması olasılığıyla ilgili bir soruya yanıt verirken de Anayasa'nın böyle bir uzatmayı öngörmediğini belirtti. Kaynak kullanımında tasarrufa gitme amacıyla Milletvekili seçimlerinin yerel seçimlerle birlikte yapılması olasılığının sorulması üzerine de Yürütme Erki'nin konuya ilişkin yaklaşımı hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Düello" başlığı altında Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in yurt dışında yaşayan Kıbrıslılar kongresinin açılışında yaptığı konuşma fonda olmak üzere siyasi parti liderlerinin konuya ilişkin yaklaşımları. Gazeteye göre yurt dışında yaşayan Kıbrıslılar önünde siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu tezleri ateş altına alarak ulusal konuda dört temel farklılıklarını ortaya koydular. Siyasi partiler Kıbrıs sorununda zorunlu olan iç cephede birlik oluşumunu engellen, çatışan görüş ve tezlerini bir kez daha dile getirdiler. Beklenildiği gibi Cumhurbaşkanının bir önceki gün kongreyi açış konuşması farklı yorumlara neden oldu. Özellikle de muhalefet partileri Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu görüşlerine şiddetli eleştiriler yönelttiler. Eleştirilerinde temel nokta Kıbrıstürk mallarını kullanan Kıbrıslırum göçmenler ifadesi oldu. Bu ifadenin Ulusal Konsey'in bundan sonraki toplantısında netleştirilmesi bekleniyor. Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar Kongresi'nde dün konuşan DİSİ Başkanı Averof Neofitu "daha iyi bir Kıbrıs perspektifine" yönelik ihtiyatlı bir iyimserlik ifade etti. Bu uğraşının kolay olmadığını belirtirken "bir fırsat var" dedi. Uluslararası faktörün sorumlulukları ve Türk tarafının tavırlarının ötesinde Kıbrısrum liderliği olarak 1960'tan beridir yapılan yanlışlarla ilgili çözüm için öz eleştiri yapması gerektiğine vurgu yaptı. İşgal bölgesinde mallarını satan Kıbrıslırum göçmenleri de gündeme getirdi, bu kişilerin bu mallarını hain oldukları için satmadıklarını, ekonomik kriz koşullarında Kıbrıs sorununda çıkmaz öngörüleri nedeniyle bunu yaptıkları değerlendirmesinde bulundu. Aynı kongrede konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu ise uygulanma olasılığı bulunma koşuluyla Kıbrıs sorununda yapılan tüm önerilerin iyi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kipriyanu" Kritik soru Türkiye'nin taleplerini ne zaman hayata geçirdiği sorusudur. Müzakereler yapıldığı ve müzakere masasına görüşlerin ve taleplerin konduğu zaman mı yoksa görüşmelerin yapılmadığı zaman mı " dedi. Kipriyanu Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün Türkiye'de olduğunu, Akıncı'nın Kıbrıstürk toplum liderliğine seçilmesinin koşulları baştan değiştirdiğini ancak müzakerecilerin müzakerelerde bir rolünün olduğunu ancak bunun da sınırları bulunduğunu ifade etti. Akıncı'nın Kıbrıs sorununda Türkiye ile geçmişte birçok kez farklı pozisyonlarda olduğunu hatırlattı. Şimdi bunu masada görmeleri gerektiğine vurgu yaptı. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise konuşmasında Kıbrıs sorununun iletişim amaçlı yönetildiği görüşünü savundu. Kıbrıs sorununda uygulanan karartmaya son verilmesini istedi ve " Cumhurbaşkanının neyi tartıştığını halk öğrenmelidir" dedi. Kamuoyu önünde garantileri kabul etmediğini söylerken perde gerisinde garanti yollarını tartışmanın popülizm olduğuna vurgu yaptı. Popülizmin, göçmenlere mülkiyet hakkının var olduğunu söyleyip özünde herkesin hakkını ortadan kaldıran istisnaları kabul etmek olduğunu söyledi. Papadopulos Kıbrıs sorununda yapay bir iyimserlik havası yaratılmasıyla uyuşmadıklarını da belirtti. Türkiye'nin yıllardan beridir savunduğu görüş ve tezlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığı görüşünü savundu. EDEK Başkanı Marinos Şizopulos da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üyesi olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı çerçevesinde demokratik, işler, etnik veya dinsel ayrımın olmadığı, hiçbir Kıbrıslının insan hakları ile siyasi haklarının budanmadığı bir çözümden yana olduklarını söyledi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun özelleştirilmesi süreci. Gazeteye göre Hükümet ideolojik inancı temelinde Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun ucuza elden çıkarılması sürecinde bir adım daha atarak konuyla ilgili yasa tasarısını onayladı. Bu arada Maliye Bakanı Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun özelleştirilmesinin Troyka'nın taleplerinin karşılanması meselesi olmadığını kabul etti. Kurumun bugünden itibaren 12 aylık sürede özelleştirileceğini belirtti. Burada temel soru Meclis'in buna onay verip vermeyeceği.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Avrupa Komisyonu Yeşil Hatta Derinya ve Lefke'de Apliç kapılarının açılmasından yana. Bu iki kapının açılması için mali destek vermeye hazır olduğunu da duyurdu.

-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu partisinin muhalefet partisi olarak bir çok konuda Hükümet ile görüş ayrılığı içinde bulunduğunu Kıbrıs sorunuyla ilgili de farklı görüşleri olduğunu ancak ülkenin ve halkın çıkarlarının Kıbrıs sorununun çözümü için ortak çalışmayı zorunlu kıldığını söyledi. Partisinin bu süreçte sorumlu ve yapıcı bir tavır içinde olacağına vurgu yaptı. Ortaya koyacakları önerilerle bu süreçte Cumhurbaşkanına yardımcı olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

30 Temmuz
Dendias Çavuşoğluna meydana gelen yangında can kayıplarından dolayı taziyelerini iletti
08:13
Lefkoşa Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşıladı
08:12
Bakanlar Kurulunun koronavirüse karşı yeni ek önlemlerin uygulanması konusunu görüşmesi bekleniyor
08:11
Dün 4 can kaybı ve 655 yeni vaka kaydedildi
08:11
29 Temmuz
Karrotsakis: Hastaların yüzde 95'i aşısız
14:29
"Walk-in" aşı merkezlerinde şu ana kadar 8 bin'den fazla kişi aşı oldu
14:28
Hristodoulidis: Britanya ile ABD arasında Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyi'nde anlaşmazlık yaşandı
14:27
basın özetleri 29.07.21
13:28
Dün gece Kavo Greko açıklarında 14 göçmen taşıyan bir tekne tespit edildi
08:03
Dendias, İrlandalı mevkidaşına Maraş hakkında bilgi verdi
08:03
Dün 2 can kaybı ve 769 yeni vaka kaydedildi
08:02
28 Temmuz
basın özetleri 28.07.21
14:01
Tüm haberler

Video on Demand