12/8/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Kıbrıslıtürk lider Mustaf Akıncı dün düzenlediği basın toplantısında takvimlerden bahsetmekten kaçınırken müzakere sürecine yönelik iki dönemeç koydu. İlk dönemeç müzakerelerin yöneliminin belirleneceği ve sonuç alınacak Ekim-Aralık dönemi. İkinci ve daha önemli dönem ise 2016 yılının ilk dört ayı. Akıncı iki tarafın Mayıs ayı milletvekileri seçimleri öncesi bir anlaşmaya varmalarını istiyor. Akıncı dünkü basın toplantısında Ankara ile Atina’ya çapraz ziyaretleri de yeniden gündeme getirdi ve bu ziyaretlerin müzakerecilerin ötesinde liderler tarafından da yapılmasını istedi. Kendisinin Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi durumunda Anastasiadis’in de Erdoğan ile görüşmesine herhangi bir çekince koymayacağını belirtti. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Seketeri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Kıbrıstürk tarafı müzakerecisi Özdil Nami Türkiye Dışişleri Bakanlığını bilgilendirmek amacıyla Ankara’da. Eide bugün Türkiye Dışişeri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüşecek. Özdil Nami ise dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Sinirlioğlu ile de görüşmelerde bulundu .

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-DİKO, Kıbrıs sorununu ve enerji konularını ele alış biçimi nedeniyle Cumhurbaşkanına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Türk gemisi Barbaros’un bölgeden çekilmesi için tavizler verdiğini ileri sürdü. DİKO, Cumhurbaşaknın yanı sıra tavizci olarak nitelediği politikaları nedeniyle DİSİ ve AKEL’i de eleştirdi ve onların bu tavırlarının Türkleri cesaretlendiği değerlendirmesinde bulundu. Akıncı’nın Sözcüsü Barış Burcu’nun çözüm sonrası kurulacak mülkiyet komitesine hem bugünkü kullancıların hem de eski kullanıcıların başvuracaklarını ifade etmesi sonrası DİKO bir açıklama yaparak “İşgal bölgesindeki mülklerin yasal sahipleri ‘eski kullancılar’ ve bunları zorla gasp edenler de ‘yeni kullancılar’ oldu” vurgusu yaptı. DİKO’ya göre ancak bu ifadeler, ne Cumhurbaşkanı’nı ne DİSİ’yi ne de AKEL’i rahatsız etti. DİKO aynı açıklamasında yasa dışı devletin sözde dışişleri bakanının diplomatik eşitlik talebine de atıfta bulundu ve Kıbrıs Hükümetinin Kıbrıs sorunuyla ilgili tatile çıktığı görüşünü savundu. Türklerin bu talebinin reklamı çok yapılan olumlu ortamın bir parçası olup olmadığı sorusunu sordu. DİKO aynı açıklamasında doğal gaz konusunda da Hükümete yönelik eleştiriler yöneltti.

-Kıbrıs, memorandumun sona ermesinin hemen öncesinde 2016 yılının ilk aylarında Troyk’dan 3 milyar Euro’luk bir kredi paketi daha alacak. Yapılan planlamalar temelinde gelecek yılın ilk üç ayı dahil kamu borçları için Avrupa İstikrar Mekanizması ile Uluslararası Para Fonu’ndan toplamda 10 milyar Euro kullanacak. 7. Kredi dilimiyle birlikte Kıbrıs’ın kullandığı kredi miktarı 6,5 milyara ulaştı ve 8. dilimin onayı ile 500 milyon Euro daha alacak.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi “ Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu’nda partilerin sorumluluğuna ilişkin son test” başlığı altında. Gazeteye göre kamuya ait zenginliklere yönelik muhalefet partilerinin sorumlulukları, Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu’nun kamu ve özel olarak ikiye ayrılmasını öngören Hükümet yasa tasarısı önerisine karşı tavırlarında son kez test edilecek. Bu tasarının geçmesi durumunda Maliye Bakanının bir genelgesiyle Kurumun kar getiren hizmetleri özel kişilere devredilebilecek. Muhalefet partilerinden talep edilen, bu zenginliğin ucuz bir biçimde elden çıkarılmasına fren koymalarıdır.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Kıbrıslı sendilalar PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTÖES ve BES 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü birlikte kutlama kararı aldılar. Bu çerçevede sendikalar 1 Eylül günü ara bölgde Ledra Palas’ta “İşbirliği Evi” önünde ortak bir etkinlik düzenleyecekler. Eylül ayının 18’in de de Maria Faranduri ile Zülfü Livanli’nin katılımıyla Çetinkaya sahasında bir barış konseri düzenleyecekler. 1 Eylül nedeniyle dün PEO tarafından yapılan açıklamada bu etkinliğe katılacak sendikaların Kıbrıs sorununa tek egemenlikli, tek yurttaşlıklı, tek uluslasrası kimlikli ve Birleşmiş Milletler kararlarında ifade edildiği biçimiyle siyasi eşitlikli iki bölgeli iki toplumlu federal bir çözüme istikrarlı bir biçimde bağlı oldukalrına vurgu yapıldı. PEO açıklamasında “ Görüşmelerin bizi barışa, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözime götürmede tek yol olduğu açıktır. Kıbrıs sınıf sendikaları ta baştan ilke olarak müzakereleri desteklemiştir. Kıbrıs sorununa Bölgede çıkarı olan herhangi bir başkasının değil Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk Kıbrıslıların tümünün çıkarlarına hizmet edecek ve ilkelere dayalı bir çözüm bulunması için ta baştan mücadele ediyoruz.” görüşünü savundu. Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün Kıbrıs’ı özgürleştirmesi, askersizleştirmesi ve tüm bölge için bir barış köprüsüne dönüştürmesi gerektiğine de vurgu yapan PEO, NATO’ya giriş yönünde her tür düşünceyi reddettiklerini de duyurdu.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi “Akıncı sınır koyuyor” başlığı altında Mustafa Akıncı’nın dünkü basın toplantısı. Gazeteye göre Mustafa Akıncı dünkü basın toplantısında Kıbrıs sorununda Mayıs ayına kadar doğal bir sınır koydu. Akıncı Mayıs 2016’daki seçimlere atıfta bulunarak müzakerelerde o tarih kadar ciddi bir sonuç alınamaması durumunda sürecin çok uzun olacağı uyarısında bulundu. Kıbrısrum tarafındaki seçimler nedeniyle müzakerelerin durdurlması olasılığının varlığına dikkat çekti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-İtalyan ENİ şirketinin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne 11. Parsele çok yakın güneydoğu sınırında sondaj çalışmasına başlaması Kıbrıs’ta konuyla ilgili partiler arası karşıtlığı yeniden alevlendirdi. Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki sondaj çalışmalarının siyasi nedenlerle durdurulduğu görüşünü savunan partiler bu durum nedeniyle Hüükmete yeniden eleştirlerde bulundular. DİKO ile Ekoloji Hareketi yayınladıkları bildirilerle Hükümeti eleştirdiler. Ekoloji Hareketi, Hükümet’in Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sondaj programı ve hidro karbon fonu gibi doğal gaz değerlendirmesinde yönelik Türkleri rahatsız eden her tür faaliyeti durdurmasının nedenlerinin siyasi olduğu noktasında ikna edici olamdığına dikkat çekti. Ekoloj Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrpis’in Filelefteros gazetesine yaptığı açıklamaya atıfta bulunuldu ve Hükümet ile Hükümet partilerinin petrol ve doğal gaz fiyatlarında küresel krizin şirketleri hem kürsel boyutta hem de Kıbrıs’ta sondaj çalışması gibi büyük yatırımları ya erteleme ya da iptal etmeye yönlendirdiği iddiasında bulunduklarını hatırlattı ve bu iddilar varken Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde sondaj çalışmalarını yakın bir geçmişte geçici bir süre için de olsa terk eden bir şirketin şimdi, hem de Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesine komşu Mısır Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde nasıl sondaj çalışması başlattığı sorusunu sordu.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi “ Kıbrıslırumlar araştırmları kesme sözü verdi” başlığı altında Kıbrıstürk tarafının eski müzakerecisi Kudret Özersay’ın bazı açıklamaları. Gazeteye göre eski Kıbrıslıtürk müzakereci Kudret Özersay dün Kıbrısrum tarafının görüşmelerin başında verdiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde raştırma yapmayacağı sözünde durmadığını söyledi. Özersay bu açıklamayı yanlış bir bilgilenme üzerine yaptı. İtalyan ENİ şirketinin bölgeye gelerek Mısır adına değil Kıbrıs Cumhuriyeti hesabına sondaj çalışması yapacağı yönünde yanlış bilgi sonrası yaptı. Özersay’ın bu açıklaması sonarsı Kıbrıs Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos Simerini’ye “Türkiye’ye herhangi bir söz verilmedi ve daha farklı bir durum da olamazdı. Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve kendi egemenlik haklarını yaşama geçirir ve enerji programı da normal seyrinde devam etmektedir.” dedi. Mustafa Akıncı da daha önce yaptığı bir açıklamada doğal gaz konusunda bir faaliyetin müzakerelere yansıması olacağını ilk bilen kişinin Anastasiadis olduğunu söylemişti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs’ta iş kazalarında 2014 yılında 2013 yılına göre az da olsa bir artış var. Çalışma Bakanlığının ilgili dairsinin verilerine göre 2014 yılında 1.618 iş kazası oldu. Bu iş kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi. 2013 yılıdna ise iş kazasında ölenlerin sayısı 9’du. En çok iş kazası geçici konaklama alanalrı lokantaalrda yaşandı. Kazaların %24,41 bu alanlarda meydana geldi.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi “Yakıcı 3 ay” başlığı altında Mustafa Akıncı’nın dün düzenlediği basın toplantısında ifade ettiği görüşler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Toplumu Çağdaşlaştırma örgütü OPEK Kırbıs sorunundaki gelişmelerle ilgili siyasi değerlendirmelerde bulundu. OPEK’e göre Kıbrıs sorununun hızlı bir biçimde çözümü hem mümkündür ve bu hem de zorunludur. OPEK Avrupa Birliği kurum temsilcilerinin son dönemde Kıbrıs sorununda katalizör bir rol oynama arzusu ortaya koymaları ve Kıbrıstürk toplum liderliğinin de bunu kabulü süreç açısından umut verici bir gelişme oldu. Enerji konusunun son yıllarda aldığı biçim de çözüm ortamının iyileşmesine katkı sağladı. Türkiye’de siyasilerin ülke içi istikrarı sağlamak amacıyla içe yönelmeleri Kıbrıs’ta liderlere müzakerelerde etkilenmeksizin ve daha hızlı harket etme olanağı da sağladı.

-
Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

23 Haziran
Türk sahil güvenlik gemisi Kıbrıslı balıkçı teknesini taciz etti!
14:21
Sağlık Bakanlığı dün kaydedilen vakalar konusunda endişeli
14:19
Siyasi partiler hükümet değişikliklerini değerlendirdi
14:18
Kousios: Geniş kabul gören hükümetin kurulmamasından Cumhurbaşkanı sorumlu değil
14:16
çevre 23.06.21
13:32
basın özetleri 23.06.21
13:31
ABD Dış İlişkiler Senatosu ABD ile Yunanistan arasındaki savunma işbirliği tasarısını onayladı
08:25
Meclis komitelerindeki son durum bugün belli olacak
08:24
Cumhurbaşkanı bugün Brüksel'e gidiyor
08:24
Dün 122 yeni vaka kaydedildi
08:23
22 Haziran
Bugün Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından hükümet değişikliğine gidilmesi bekleniyor.
11:51
Jane Holl Lute, yeni bir temas turu gerçekleştirmek için Kıbrıs'ta bulunuyor.
11:49
Tüm haberler

Video on Demand