27/07/2015

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre partilerin çoğunluğunun Kıbrıs sorununun ele alınış biçimine ilişkin konuların tümüne ilişkin yoğun tepkisi altında Cumhurbaşkanı Anastasiadis bugün Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı ile yeniden görüşecek.  Bugünkü görüşme gündeminde  sorunun ciddi yanlarını teşkil eden ve görüşmeler sürecini belirlemesi beklenen yönetim, toprak ve mülkiyet başlıklarıyla bağlantılı konular olacak. Tartışılacak olan konuların cidddiyeti ve Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya varılıncaya dek doğal gaz konusunda araştırmaların kesildiğine ilişkin açıklamalar AKEL dışındaki muhalefet partilerine  Cumhurbaşkanına yönelik saldırılarda bulunma olanağı verdi.  Muhalefet partileri Cumhurbaşkanına, kendilerine eksik bilgi verdiği eleştirisinde de bulundular. EDEK Başkanı Marinos Şizopulos bir kez daha tehlike çanlarını çalarken büyük ulusal bir yoldan çıkıştan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin  ortadan kaldırılması uğraşılarından bahsetti. Şizopulos, Türkiye’nin  Kıbrıs sorununa, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dağıtılmasıyla iki bölgeli iki toplumlu federal bir çözümü dayatma arzusunu hiçbir zaman gizlemediğini söyledi. “Bugün özellikle de hidro karbon yataklarının bulunması ve Avrasya’dan Avrupa’ya doğal gaz boru hatlarının planlamasıyla bu planlar ek bir önem kazanmaktadır” dedi.  Şizopulos bu noktada Barbaros gemisinin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne yaptığı işgali hatırlattı.  Başta bugünkü Türk Başbakan Davutoğlu olmak üzere Türk yetkililerin Türkiye’nin bir tek Kıbrıslıtürk olmasa  dahi Kıbrıs’ı denetlemesi gerektiği yönündeki görüşlerinin bir rastlantı olmadığına vurgu yaptı. Şizopulos Kıbrıs ekonomisinin ve aynı zamanda pazarlık pozisyonlarının güçlendirilmesi için doğru programlama ve ortak bir anlayışla Kıbrıs’ın  enerji ve jeostratejik çıkarlarını değerlendirmesi gerektiği görüşünü de savundu. Ekoloji Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in de sürece müdahalesi güçlü oldu.  Perdikis Ulusal Konsey’in derhal toplanmasını ve müzakerelerin içeriği konusunda tam bir bilgilendirme yapılmasını istedi. Perdikis bu arada Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı ile birlikte Mağusa’da Otello Burcu’nda bir müzik gecesine katılma kararına da sert tepki gösterdi. Bunun, hem zamanının hem de yerinin yanlış olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanının yabancılara ve Türklere kararlılık mesajı vermek için Kıbrıslırumlar tarafından kabul edilebilcek bir çözüm olgusuna tamir edilmeyecek zararlar verdiği görüşünü savundu.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi “İsraille çıta yükseklerde” başlığı altında Kıbrıs-İsrail ilişkiler. Gazeteye göre Avrupa Birliği Lefkoşa aracılığı ile bölgeye müdahalede bulunurken Kıbrıs ile İsrail işbirliği alanlarını genişletiyorlar. Netenyahu’nun yarın Lefkoşa’da Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmesinde gündemin en üst sırasında enerji ve güvenlik konuları olacak.Yani doğal gazın taşınması,  teknokratların ele almakta oldukları ortak değerlendirme ve güvenlikle ilgili konular ele alınacak. Anastasiadis ile Netenyahu turizm ve ekonomi alanlarında işbirliği konularını da görüşecek. Tartışmaların ciddi bir kısmını da Avrupa Birliği’nin Orta-Doğu’ya müdahil olması ve Kıbrıs’ın  bu yönde üstlendiği rol teşkil edecek. Elde edilen bilgilere göre Avrupa Birliği’den üst düzey bir yetkilinin yakın bir gelecekte İsrail ile Filistin Yönetimi’ni ziyaret etmesi bekleniyor ve bu konuda Lefkoşa ile de ortak anlayış var. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in girişimiyle İsrail Başbaknı Netenyahu ile Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ayrı ayrı Avrupa Konseyi’nde üye devlet liderlerine Orta Doğu sorunuyla ilgili tezlerini sunacaklar.  Bu konular Avrupa Birliği’nin güvenlik ve dış poltika sorumulusu Federika Mogkerni’nin geçen Cuma günü gerçekleştirdiği  Lefkoşa ziyareti sırasında da el alınmıştı.


POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi hava kontrolörlerine  verilmek için bir milyon Euroluk bir bütçenin Bakanlar Kurulu trafından onaylanması. Gazeteye göre bu para kontrolörlerlere işlerini daha iyi yapmaları için verilecek.  Hava kontrolörlerinin ödeneklerinin kötü olması  nedeniyle  bu para ile mükafatlandırlacakları ifade ediliyor. Hükümetin bu kararı bir kez daha  devletin aslında iyi para alan hava kontrolörlerinin tutsağı durumunda olduğunu ortaya koydu. Bunun bir sonucu olarak devlet, verimliliklerini daha da artırmak için kontrolörlere prim vermeye zorlanıyor. Kıbrıs’ta hava kontrolleri  Avrupa Birliği içinde en verimsiz olanı ve Kıbrıs Hava Sahasında yaşanan gecikmeler de bunun bir göstergesi. Kontrolörlere verilecek 1 milyon Euroluk primle ek mesaiye onay vermelerinin sağlanmasına çalışılacak ve bu para çalışacakları ek mesailere karşı alacakalrı ödeneklerin dışında olacak. Şimdi, gerek kontrolörlerin bu yöndeki talepleri gerekse bunların Hükümet tarafından karşılanacak olunması özellikle de  yurttaşların ekonomik krizin sonuçlarını yaşadıkalrı bir dönemde tahrik edici  bir tavır dışında başka bir şey değil.
 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Çeşitli konulardaki görüş ayrılıklarına karşı AKEL Kıbrıs sorununda Cumhurbaşkanı Anastasaidis’i destekliyor. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu bu konuda güvence verdi ve Mustafa Akıncı’nın Kıbrıstürk toplum liderlğindeki varlığının görüşmelere yeni bir perspektif yaratıp havayı değiştirdiğine vurgu yaptı. Kipriyanu ancak Cumhurbaşkanı’na bu desteklerinin açık bir çek biçiminde olmadığını da söyledi. “ Hristofyas döneminde sağlanan görüş birlikleri ile referandumda halkın önüne  üzerinde anlaşmaya varılmış adil, işler ve yaşayabilir bir çözüm konulabilinmesi için   Kıbrıs sorununun tüm ciddi yanlarının ciddi bir biçimde tartışılması bunun bir koşuludur” dedi.

HARAVGİ  gazetesinin de bugünkü ana haberi “Astarı yüzünden pahalı” başlığı altında Uniastrum Bankası’nın satın alımıyla ilgili süreç. Gazeteye göre  Kıbrıs Bankası’nın  “iyi” olduğu dönemlerde bazılarının Rus bankası Uniastrum Bankası’nın satın alımından milyonlarca Euro’yu komisyon olarak götürdüğü görünümü var.  Haravginin ulaştığı veriler, o dönem bu satın alımının ve daha sonrasının gerek Başsavcı gerekse diğer yetkililer tarafından acil olarak araştırılmasını zorunlu kılıyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kamuda  kadrosuz olarak çalışanlar için  önemli bir gelişme yaşandı.  Mahkeme kararı sonrası  Hükümet önümüzdeki haftalarda bu çalışanların statüsünü değiştirme ve süresiz çalışan statsüne geçirme kararı aldı.  Bu karardan yaklaşık 300 çalışan etkilenecek.  Bu kişilerden bazıları 20 yıldan fazla bir süredir kamuda kadrosuz olarak çalışıyor.  Şimdiye dek bu kişiler otuzar aylık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılıyordu.   

-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Kıbrıs sorununa bütünsel bir çözüm bulmanın bugün her dönemden de daha acil  olduğunu söyledi.  Kipriyanu Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün  ilerleme ve refah için yeni bir perspektif yaratacağına vurgu yaptı. “ Gelcek kuşaklar için  daha iyi bir gelecek güvence altın alınacak. İşgalin kalıcı tehdidi olmayan bir perspektif açılacak” dedi.  Kıbrıs sorununa adil bir çözümün AKEL’in değişmez hedefi olduğuna vurgu yaptı.  Hemen hemen tüm konularda Cumhurbaşkanı ile farklı bir pozisyonda olmalarına karşı Onu Kıbrıs sorunundaki müzakerelerde desteklediklerini ifade etti. Bu desteğin ilkelere bağlılık, kolektif davranma ve kararlılık temelinde olduğunu da duyurdu.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yarın Kıbrs’a yapacağı ziyaret. Gazeteye göre İsrail Başbakanı Netenyahu’nun yarın Kıbrıs’a gerçekleştireceği 8 saatlik ziyarete büyük önem veriliyor. Bu ziyaret 8 saati geçmeyecek ancak çok önemli görüşmeler yapılacak. Enerji, güvenlik, ikili ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Avrupa Konseyi nezdinde Orta Doğu sorunuyla ilgili  olarak üstlendiği girişimler ele alınacak. Hidro karbonun ortak değerlendirilmesi konusunda siyasi anlaşma imzalanacak. Hükümet kaynakları enerji konusununun ele alınacak temel konu olduğunu belirtiyorlar. İyi haber alan kaynaklara göre geçen Haziran ayında liderler, İsrail’de yaptıkları görüşmede dışişleri bakanlarına doğal gazın  ortak değerlndirilmesi konusunu kapatmaları direktifi verdiler.    Herşeyin iyi gittiği görünümü var ve yarın taraflar arasında bir anlaşma imzalanması da  olasılık dahilinde. Nitekim Delek ile Noble 8 Haziran2da Afrodit parselini ticari bir değere sahip parsel olarak ilan etmeleri de bir rastlantı değil.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Muhalfet partileri Kıbrıs sorununda Cumhurbaşkanına yönelttikleri eleştirilerle  Mayıs ayında gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde oylarını koruyacaklarına inanıyorlar. Ancak bu seçimler sonrası siyasi partilerde ciddi alt üstlğklerin yaşanması bekleniyor. DİKO’da eski başkan Maryios Garoyan’ın şimdiki balkan Nikolas papadopulos’a sert eleştirşleriyle   fırtınaların koptu. Papadopulos da bu eleştirlere yanıt verirken DİKO’yu böleceğini zannedenlerin kanedi kafalarını yaracaklarını belirtti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

17 Eylül
basın özetleri 17.09.21
15:36
Nouris: Yerel seçimlerin ertelenmesi son derece önemli bir karar
13:38
Pelekanos: Guterres'in amacı iki tarafın niyetlerini araştırmak
13:37
Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Denizcilik sektörü Kıbrıs için gerçekten değerli bir varlık olduğunu kanıtladı
09:01
Dün 1 can kaybı ve 124 yeni vaka kaydedildi
09:00
Meclis Genel Kurulu yerel seçimlerin ertelenmesini kararlaştırdı
08:59
New York'da Kıbrıs sorunu ile ilgili üçlü görüşme gerçekleştirilecek
08:59
EU MED zirvesi bugün Atina'da gerçekleştiriliyor
08:56
16 Eylül
Fransa'da sağlık sektöründe aşı zorunluğuna uymayan çalışanlar uzaklaştırıldı
12:59
Elektrik fiyatlarında indirime ilişkin açıklamalar bekleniyor
12:58
Yerel seçimleri erteleme konusu Meclis'de görüşülüyor
12:57
New York'da üçlü görüşme olasılığı artıyor
12:56
Tüm haberler

Video on Demand