23/07/2015

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Yunanistan’da yaşanan siyasi gelişmeler. Gazeteye göre Yunan Meclis’i dün akşam koşul olarak ileri sürülen yasa tasarılarını  görüşmeye SİRİZA’daki sert iç kavgaların gölgesinde başladı. Sabahın erken saatlerinde henüz sonuçları belli olayan oylamaların sonuçlarının hem Yunanistan’ın acil nakit gereksinimlerinin karşılanması hem de SİRİZA hükümetinin geleceği açısından büyük bir öneme sahipti. Bu önlemler paketinin SİRİZA çoğunluğunun, Bağımsız Helenler Partisinin ve muhalefet partileri milletvekillerinin oyları ile geçmesi bekleniyor.  

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Aşırı olmayan geniş merkez siyasi alandan kadroların yaratmaya çalıştıkları “ılımlı merkez” harketinin ete kemiğe bürünmesine her geçen gün daha da yaklaşıyor.  İyi haber alan kaynaklara göre  yeni hareketin yaratılması için çalışmalar sonuca ulaşma noktasına çok yakın bulunuyor. Öngörülemeyen herhangi bir gelişme yaşanmaması durumunda hareketle ilgili açıklamalar Ekim ayında ya da en geç Kasım ayında yapılacak. İyi haber alan bir kaynağın Simerini’ye yaptığı değerlendirmeye göre “yeni hareket yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşecek ve gerek merekz siyasi alanda gerekse daha genelde siyasi haritada önemli değişikliklere neden olacak”. Bu kaynak, bu hareketin DİKO’daki çatışmaların  bir sonucu olup olamayacağı sorusuna yanıt verirken de DİKO’da izlenen süreçten rahtsız olan ve değişim isteyen parti içi merkez kaç bazı güçlerin biçimlenmekte olan hareketin hareketlendiricisi olabilceğine dikkat çekti. Ancak bu boyutta bir oluşumun anti DİKO olmayacağını, güçlü, partiler üstü bir oluşum olacağını ve genel çizgileri aşacağı görüşünü de savundu. Ilımlı bir merkezin ideolojik pusulasını  yeniden belirleyeceklerini de ifade etti. Bu hareketin DİKO ve EDEK’in yanı sıra geleneksel sağ ve sol çizgilerin sınırına kadar geniş merkez alana kadar uzanacağı görüşünü de savundu.   

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi  Troyka’nın Meclis’ten talepleri. Gazeteye göre  Troyka Meclis’in iki ayağını bir pabuça soktı. Troyka heyeti dün Meclis Maliye Komisyonu’na bilgi verdi ve Kıbrıs’ın alacağı yeni kredi diliminin serbest bırakılması için üç yasa tasarısının yasalaşmasının koşul olduğunu belirtti.  Bu durum da yeni bir yangının çıkmasına neden oldu. Muhalefet partilerine bağlı milletvkilleri kreditörlerin bu tavırlarını “şantaj” olarak nitelediler. Bununla birlikte bu yasa tasarılarını incelemeye almak için de yavaş yavaş toplanma zorunda kaldılar. Meclis İçişleri ile Maliye Komisyonlarının 27 Ağustos’ta ortak toplantı yapmaları kararı alındı. Bu toplantıda müteaahitler tarafından ipotek verilen taşınmaz malalrı alanların  durumu görüşülecek.  Meclis Genel Kurulu da 3 Eylül’de olağanüstü toplanacak ve bu yasa tasarısını onaylayacak. Kıbrıs’ın 500 milyon Euroluk yeni kredi dilimini alabilmesi için Troyka tarafından ileri sürülen koşul kredilerin paket haline getirilip satılması. Hükümet bu konuda bugün ve yarın yapacağı temaslarda zaman kazanmaya çalışacak. Bunu başaramaması durumunda da  acil olarak görüşülmesi için Meclis’e yasa tasarısı sunacak. Euro Grup  toplantısı da 7 Eylül’de ve kredi diliminin serbest bırakılması için taleplerin o güne kadar karşılanması gerekiyor. Elde edilen bilgilere göre Kıbrıs’ın kreditörleri Kıbrıs programının uygulanmasında Kıbrıs’ı başarılı olarak değerlendiriyorlar ve bu programın daha şimdiden sonuç vermeye başladığını düşünüyorlar. Buna karşı Kıbrıs’ta muhalefet tamamı ile farklı bir düşüncede ve Troyka heyetine sadece rakamları değil  gerçeklği görmesi çağrısında bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Aylarca süren gecikmeden sonra olsa dahi Maliye Bakanlığı birden çok emekli maaşı alan devlet yetkilileriyle ilgili yasa tasarısını ileri götürüyor. Amaç bir yandan yüksek maaş alırken diğer yandan da kamudan emekli maaşı alanlarda bu tahrik edici durumu sonlandırmak.  Aralarında bazı belediye başkanlarının da bulunduğu bu kesime yıllık bazda 2 milyon Euro ödeniyor.  Elde edilen bigilere göre Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yasa tasarısını hazırladı ve devlet görevlililerinin emeklilik olguları yeniden düzenlenecek. Bu kişilere emekli maaşı verilmesi ertelenecek. Aynı haber kaynaklarına göre yasa tasarısı hukuki açıdan incelenmek üzere Bşsavcılığa gönderildi. Söz konusu yasadan 126 kamu görevlisi etkilenecek.

-AKEL ile DİKO arasında son günlerde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak başlayan karşıtlık derinleşerek gelişiyor. DİKO, AKEL’i  Kıbrıs sorununda Türk tezlerini ileri götürmekle eleştirdi. Somut olarak  Avrupa müktesebatından kalıcı deregasyonları, yabancı hakimleri, garanti altına alınmış çoğunlukları, dönüşümlü başkanlığı, işgal bölgesindeki Kıbrısrum mallarını kullananların haklarını ve Kıbrıs Cumhuryeti’nin dağıtılmasını  kabul ettiğini belirtti. Buna yanıt veren AKEL ise DİKO’ya yönelik “ bugünkü statükonun kalıcılaşması yönünde var olan Türk tezlerine hizmet etme” suçlamasında bulundu.  

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Türk istilasının bu yılki yıldönümünde yapılan çeşitli açıklamalar ışığında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgalinin bu yılki yıldönümünde yapılan açıklamalarda yeni kelimeler ve yaklaşımlar ortaya kondu. İki lider, Anastasiadis ile Akıncı tarihin yeni bir okumasını yapma uğraşı verdiler. Anastasiadis ile Akıncı küçük adımlar attılar ancak bu adımlar Kıbrıs ve geleceği için büyük adımlar olarak görülebilir.  Bu ülkede yaşnanlara ilişkin iki toplumun verdiği izahta toplumları ayıran büyük mesafeyi daraltmaya çalıştılar. Akıncı  “74’ün barış hareketi”ni Kıbrıslırumların  kurban olduğu bir savaş olarak niteledi.  Aynı anda Anastasaidis de Enosis poltikasını uygulanamaz bir cambazlık olarak niteledi. Bu yeni siyasi diyalog geçen 41 yılı katı bir halde değerlendirenleri rahatsız etti. Nikos Anastasiadis bu yılki değerlendirmelerinde “–Mümkün olmayanı talep ederek cambazlık yaptık. –Bazıları silahları kardeşlerimize çevirdi.- Kıbrıslıtürklerle gerekli olan köprüleri kuramadık.- Uzun yıllardan beridir devam eden işgal çözümü unsurlarını da önemli oranda değiştirdi.” görüşlerini savundu. Mustafa Akıncı ise   yeni unsur olarak “ -1974 barış hareketi bir savaştı.  -Kıbrıslırumlar bu trajedinin temel mahsurları oldular. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması mümkün değildir. - Kıbrıs sorununun çözümü Kıbrıslıtrkler için tek yoldur” görüşlerini ortaya koydu.   

HARAVGİ  gazetesinin bugünkü ana haberi Troyka heyetinin Kıbrıs’a bir kez daha liyakat madalyası vermiş olması. Gazeteye göre  Kıbrıs’ın kreditörler memorandum programını uygulamadaki başarısı nedeniyle Kıbrıs’a bir kez daha başarı belgesi verdiler ancak buna bir de “ver” ifadesi eklediler. Kıbrıs’ın 0,5 milyar Euroluk kredi dilimini alabilmesi için ön talepler ileri sürdüler. Bu talpler arasında kredilerin paket haline getirlip satılmasına olanak sağlayacak yasal düzenlemenin Meclis tarafından yapılması da var.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Troyka heyeti ile dünkü temasları sonrası partilerin çoğunluğu ileri sürülen poltikalardan rahatsızlık duyduklarını açıkladılar. AKEL milletvekili Stavros Evagoras kreditörlerin ekonomideki sonuçların olumlu olduğu yönündeki tespitlerine karşı ekonomide durgunluğun devam ettiğini, işsizliğin %16 oranına ulaştığını belirtti. Devletin yatırımlar yapması gereğine vurgu yaptı kemer sıkma poltikaları uğruna yatırımların %30’la sınırlandığını belirtti. Böylesi bir durumda da büyük hedef olan büyümenin ve yeni istihdam alanlarının açılmasının sağlanamayacağına dikkat çekti. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise programın bazı amaçlarına ulaştığını ancak bazı alanlarda da başarısız kaldığını belirtti.  Hedefin, halkın yaşam standartının mevdautların tıraşlanması öncesi döneme yükseltilmesi olduğuna vurgu yaptı. İşsizliğin hala daha yüksk boyutlarda olduğunu, ekonomininin ciddi olarak daraldığını, devlet gelirlerinin azaldığını ve bazı önemli referomların da yapılmadığını belirtti.  

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi “Rest çekti” başlığı altında Yunanistan’daki siyasi gelişmeler. Gazeteye göre Yunanistan’da Hükümet partisinde patlayıcı bir durum var. Başbakan uluslararası basından olumlu yorumlar almaya başlarken partisi içinde durum bölünmeye açık  patlayıcı bir noktaya doğru gidiyor. Hükümet Sözcüsü SİRİZA içinde kaçınılmaz bir ayrılığa doğru gidildiğini söyledi.  Başbakan Aleksis Çipras bugün Meclis Başkanı ile görüşecek. Bu görüşme öncesi Meclis Başkanı “herkesin bildiği darbecilerden” bahsederek Çipras’a yönelik bazı kuşku ifadelerinde bulundu.  

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Nikos  Anastasiadis Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı’nın ifade ettiği görüşlerin  Kıbrısrum tarafının da tezleri olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Akıncının müzakere süreciyle ilgili birçok açıklamada bulunduğunun belirtilmesi üzerine bu görüşü ifade eden Anastasaidis müzakere masasında  kendi önerilerinin bulunduğunu da ifade etti. Bu arada Akıncının tartışılanlar konusunda bir sonuca varıldığını söylemediğine  dikkat çekti.  Anlaşmaya varılanların açıklanacağını ve halkın bilgilendirileceğini söyledi. Gazetecilerin Akıncı’nın kalıcı deregasyonlardan ve  garanti altına alınmış çoğunluktan bahsettiğinin ifade edilmesi üzerinde de “ böyle bir konu yoktur” dedi.  

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

01 Ağustos
Polis, son 24 saatte 72 vatandaş ve 16 iş yeri sahibi hakkında usulsüzlük kaydetti.
16:50
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Evros sınırında bir Türk'ün açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini yalanladı
16:45
Orman Dairesi Müdürü: Yangın tehlikesi kırmızı alarm seviyesinde bulunuyor.
16:43
Türkiye'nin güneyinde, itfaiyeciler dev yangınları kontrol altına almak için 6 gündür mücadele ediyor.
16:39
Yetişkin nüfusun %65,3'ü aşılanmasını tamamladı.
14:34
Perdios: Ağustos ayındaki turist trafiği Haziran ayına göre biraz daha iyi olacak
14:33
Korniliou: Kıbrıs'ta özgürlük ve barış için Başpiskopos Makarios'un belirlediği yolda devam ediyoruz
14:32
Hristodoulidis: Türkiye'nin yaratmaya çalıştığı oldu bittileri engellemek için çabalar devam ediyor
14:32
AP başkanı Sassoli: Avrupa-Türkiye ilişkileri tarihsel olarak düşük seviyelere ulaştı
14:30
Genel nüfusa ücretsiz hızlı test uygulaması sona erdi
11:37
Bugün yeni sıkılaştırılmıs önlemler uygulamaya giriyor
11:37
Dün 2 can kaybı ve 527 vaka kaydedildi
11:36
Tüm haberler

Video on Demand