22/07/2015

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi “Birkaç gün içerisinde üçüncü

istifa. İstifacılar Hükümeti” başlığı altında Enerji Düzenleme Kurulu Başkanı

Yorgos Şammas’ın istifası. Gazeteye göre Kıbrıs Haber Alma Teşkilatı

Başkanı ile Sağlık Bakanının istifalarını dün de Enerji Düzenleme Kurulu

Başkanının istifası izledi. Kısa bir süre içerisinde üst düzey bir devlet

yetkilisinin daha istifa etmesi zaten kırılgan olan Hükümet yapısında yeni

bir çatlağa neden oldu.  Bu istifa devlet mekanizmasının işleyişine ilişkin  

bazı soru işaretlerini de gündeme getirdi. Şammas elektrik enerjisi alım

çerçevesinin tamamlanması sonrası bunun, Kurum’un başına atanacak

yeni kişi tarafından yaşama geçirilmesinin daha  doğru olacağı

değerlendirmesi yaparak istifasını Haziran ayı içerisinde sundu ve buna

gerekçe olarak da tamamı ile teknokrat bazı nedenler gösterdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Milli Muhafız Ordusu ile Türk işgal ordusunun 1989-2002 dönemlerinde

güçlendirilmeleri sonrası bugüne kadar karşılıklı olarak sayısal olarak özlü

bir değişiklik yaşanmadı. Kıbrıs’ta askeri güç dengesi başta hava ve deniz

kuvvetlerinde olmak üzere Türklerin lehine istikrarlı bir biçimde

değişmeksizin kaldı. Kıbrıs Stratejik Araştırma Merkezi’nin “Kıbrıs’ta Askeri

Güçler, 2015” raporunu analiz eden  Aristos Aristotelus ekonomik krizin

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin askeri yeteneklerini olumsuz olarak etkilediğini de

söyledi. Milli Muhafız Ordusu’nun 12.500 askeri ve 50.000 yedek gücü var.

Kıbrıs’ta görev yapan Yunan Alayı’ndaki asker sayısı da 950.  Türkiye’nin

adadaki asker sayısı ise 43.000 olarak hesaplanıyor. Buna 3.500

Kıbrıslıtürk askerini de eklemek gerek. Tank sayısında ise, çağdışı  kalmış

tanklarını tasviyesi sonrası Milli Muhafız Ordusu’nun 164 tankı var. Buna

karşı Türk askerinin tank sayısı 348.

-Kıbrıs Turizm Örgütü Kıbrıs’ı, Kıbrıslılar için  ucuz bir turizm alanına

dönüştürmeye çalışıyor. Turizm Örgütü, Kıbrıslıların tatillerini adada

geçirmelerini sağlamak ve bu alanda var olan seçeneklerini, yeni ürünleri

ve sorumluluk ve yükümlülüklerini onlara tanıtmak  amacıyla bir dizi

çalışma hazırladı. Kıbrıs Turizm Örgütü Genel Müdürü Yardımcısı Annita

Dimitriadu dün yaptığı tanıtım toplantısında Kıbrıslıların tatil için Kıbrıs’ı

seçmeleri durumunda çok zor bir dönemde ülke ekonomisinin

güçlenmesine de katkı sağlayacaklarını  söyledi.  Birçok turizm tesisinde

fiyatların ciddi oranda aşağı çekildiğini ve buna pararlel aşırı

fiyatlandırmalara son verildiğini de ifade etti.  Turizm Örgütü’nün  fiyatları

denetleme olanağına sahip olmadığını ancak bunların aşağı çekilmesine

ciddi katkı sağladığını da ifade etti.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi öğrencilere yönelik

olarak kullanılan şiddet. Gazeteye göre  bir yıl içerisinde 2.270 öğrenci okul

içinde ve dışında karşı karşıya kaldığı psikolojik, maddi ve cinsl taciz

konularında danışman öğretmenlerin yardımına gerek duydu. Okul

içerisinde yaşanan korkutmalar nedeniyle 2.175 öğrencinin başvuruda

bulunması da yetkilileri düşündürüyor. Bunların yanı sıra binlerce daha

başka öğrenci de ekonomik ve ailevi nedenlerden dolayı  destek talebinde

bulundu. Mali yardım, sağlık ve uyuşturucu bağımlığıyla ilgili de önemli

sayıda öğrenci danışman öğretmenlere başvuruda bulundu.  2013-2014

öğrenim yılıyla ilgili Danışma ve Mesleki  İyileştirme Hizmetlerinin orta

eğitimle ilgili raporunda ortaya koyduğu veriler,  durumu ortaya koyarken

endişe de yarattı. Bu verilere göre şiddet bir önceki eğitim yılına göre

olağan üstü arttı. Bu arada  Eğitim Bakanlığı olayları okul dışı ve okul içi

olarak ayırmaya başladı. Burada ortaya çıkan veriler de hem devlet

yetkililerini hem de aileleri alarma geçirecek düzeyde. 1.543 psikolojik

şiddet uygulamasının 1.305’i okul bünyesindeyken 238’i de okul dışında

yaşandı.  Cinsel tacizz konusunda da 77 şikayet yapıldı ve bunların 48’i

okul bünyesinde 29’u da okul dışında gerçekleşti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Hükümet ile iki büyük parti dışındakiler Erdoğan ile Akıncı’nın

konuşmalarına tepki gösterdiler. AKEL ve DİSİ dışındaki partiler

konuşmalara tepki gösterirken Kıbrıs sorununa çözüm arayışları ile

görüşme sürecinde de sorun olduğuna vurgu yaptılar. DİKO, Erdoğan ile

Akıncı’nın konuşmalarının Kıbrıs sorununda  olumlu gelişmeler görenlere

yanıt olduğunu açıkladı.  EDEK başkanı Şizopulos ise Cumhurbaşkanın

iyimserliğinin  bir kez daha  gerçek dışı olduğunun görüldüğünü söyledi.    

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi bazı Kıbrısrum partilerinin

Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı’nın konuşmasına tepkileri ile ilgili

değerlendirmeler. Gazeteye göre  Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı’nın 20

Temmuz ile ilgili  olarak ilk kez kabul ettiği bazı olgulara yönelik  kendilerini

merkez siyasi alanda konumlandıran Kıbrıslırum partilerinin tepkileri hiç de

rastlantı değil. DİKO, EDEK ve Yurttaşlar İttifakı, Mustafa Akıncı’nın 20

Temmuz Türk işgalini “barış hareketi” olarak değil gerçek bir savaş olarak

nitelendirmesine ve bunun gerçek kurbanlarının Kıbrıslırumlar olduğunu

kabul etmesine kendi yorumlarını verdiler.  Kıbrıs sorununa ülkeyi yeniden

birleştirecek bir  çözüm bulma yönündeki uğraşılara yeniden karşı çıkmaya

hazırlanan  bu partilerin, bugünkü duurmla ilgili kamuoyunda var olan

düşünceden endişe duyduukları görünümü var. Biri AKEL ve bir diğeri de

Cumhurbaşkanlığı hesabına son yapılan bazı kamuoyu araştırmları,  halkın

%60’nın üstünde bir kesiminin  çözümü istediğini ve devam eden müzakere

sürecine olumlu baktığını ortaya koydu. Bu partiler dün yaptıkları

açıklamalarıyla Mustafa Akıncı’nın konuşmasında istilanın darbenin

kalıcılaşmasını engellediği ifadesine ve her 20 Temmuz’da kalıcılaşan bazı

Türk ifadelerine odaklandılar.

HARAVGİ  gazetesinin de bugünkü ana haberi Enerji Düzenleme Kurulu

Başkanı Şammas’ın istifası. Gazeteye göre Şammas’ın istifa nedeni Kıbrıs

Elektrik Kurumu’nun satış ilanıdır. Kurumun özelleştirlmesi ileri

götürülürken Enerji Bakanı’nın işbirliğini mutlak bir biçimde eksik bırakması

ve bunun yanı sıra Enerji Düzenlme Kurumu’nun bağımsızlığını sınırlaması

Şammas’ı istifaya zorladı. Enerji taşıma sisteminin yönetiminden de

Kuurmu tamamı ile dışlayan bir yasa tasarısının Meclis’e sunulması

bardağı taşıran damla oldu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Kıbrıs memorandumu 2016 yılının  Mart ayında resmi olarak sona eriyor

ancak AKEL’e göre bu,  memorandum poltikalarının da sona ereceği

anlamına gelmiyor. AKEL  Kıbrıs’ın denetiminin devam edeceği düşüncesi

de taşıyor. Yorgos Lukaidis ile Stavros Evagoras’dan oluşan AKEL heyeti

dün Troyka hyetiyle bir araya geldi.  Bu görüşme sonrası açıklamalarda

bulunan Lukaidis memorandumun sona ermesi sonrası Troyka Heyetinin

adaya yılda dört kez yerine farklı  bir içerik ve görev koşuluyla iki kez

geleceğini söyledi.  Lukaidis ekonomiyle ilgili olarak da durumun net

olduğunu, olguların kötüden daha kötüye gittiğini ve bunu, sadece sıradan

insanların ve çalışanların yaşam koşulları ile işletmelerin durumunun değil

rakamların da net bir biçimd eortaya koyduğuna dikkat çekti.  Kıbrıs’ın geri

dönmeyen kredilerde Avrupa’da en ön sırada olmasını buna örnek olarak

gösterdi.  

-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Kıbrıs sorununda bir umut

penceresi açan  olumlu bir atmosfer olduğunu ve meselenin bunu koruyup  

daha da ileri götürmek olduğunu söyledi. Kipriyanu halkta sahte umutlar

yaratmak istmediğini ancak olumlu koşulların varlığını da görmek gerektiği

görüşünü savundu.  Siyasi liderlik olarak koşulların dayattığı sorumlulukla

hareket etme zorunda olduklarınının da altını çizdi.  

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi “ Tanınma başlığını kapattı” başlığı

altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Türk poltikasının temel amaçlarından  

biri olan bir başlık daha geçmişte kaldı. Özellikle Rauf Denktaş ve Derviş

Eroğlu’nun poltikası olan tanınma olgusuna Mustafa Akıncı son noktayı

koydu.  Akıncı sahte devletin geçmişteki uğraşılarına rağmen tanınmadığını

ve bunun öngörülen gelecekte de olası olmadığını söyledi.  Akıncı

“Kıbrıslıtürkleri  uluslararası hukuka ve  uluslarası düzene entegre etmek

için şimdi soruna çözüm bulmak için doğru zamandır” dedi.  Akıncı’ya göre

de bunun yolu da içte iki oluşturucu devletin var olacapı  siyasi eşitliğe, bir

varlık olarak Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’de yer alacak iki bölgeli iki

toplumlu federal yapıda çözümden geçiyor.     

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

- Bağımsız bir araştırma kuruluşunun Kıbrıs Elektrik Dairesi ile ilgili olarak

yapacağı araştırma sonuçta bu kurumun geleceğini belirleyecek. Enerji

Bakanı Yorgos lakkotripis devlet radyosuna yaptığın bir açıklamada “Yanlış

yapamayız ya da deneme yoluna gidemeyiz. Bunun için tüm seçenekleri

incelememiz gerekir” dedi. Bu arada Troyka heyeti ile temaslar da devam

ediyor. Bakan Troyka heyeti ile Pazartesi günü yapacakalrı görüşmede söz

konusu incelemenin en azından ön raporunun beklenmesi gerektiğini

söyleyeceklerini duyurdu.  Bakan bu arada söz konusu raporun ön

sonuçlarının Eylül ayı başında alınacağını da ifade etti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:00

Son Haberler

30 Temmuz
12-15 yaş arasındaki çocuklar da aşılanabilecek
15:12
Ölümlü trafik kazasında ceza belli oldu: Rus şahıs 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:11
Reşit olmayan akrabasına karşı cinsel tacizde bulunana 76 yaşındaki şahıs hüküm giydi
15:10
AKEL Güvenlik Konseyi'nin kararından memnun
15:09
basın özetleri 30.07.21
13:12
Dendias Çavuşoğluna meydana gelen yangında can kayıplarından dolayı taziyelerini iletti
08:13
Lefkoşa Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşıladı
08:12
Bakanlar Kurulunun koronavirüse karşı yeni ek önlemlerin uygulanması konusunu görüşmesi bekleniyor
08:11
Dün 4 can kaybı ve 655 yeni vaka kaydedildi
08:11
29 Temmuz
Karrotsakis: Hastaların yüzde 95'i aşısız
14:29
"Walk-in" aşı merkezlerinde şu ana kadar 8 bin'den fazla kişi aşı oldu
14:28
Hristodoulidis: Britanya ile ABD arasında Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyi'nde anlaşmazlık yaşandı
14:27
Tüm haberler

Video on Demand