8/12/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi imar bölgelerinin belirlenmesi süreçleriyle ilgili Baş Denetçi'nin 2014 yılı raporu. Gazeteye göre yıllardan beridir  bazı şahsiyetler, şirketler  ve diğer mülk sahiplerinin imar bölgelerinin gerek kendi gerekse yakın çıkar çevreleri lehine yeniden belirlenmesi süreçlerinde baskı yaptıkları biliniyordu.  Bu durum şimdi Baş Denetçi'nin konuya ilişin 2014 yılı raporunda da teyit edildi. Baş Denetçi'nin raporu 2012-2014 dönemini kapsıyor.  Bu raporda göre Bakanlar Kurulu imar bölgelerinde değişliklerde ilgili dairelerin önerilerinin tersine kararlar adı. Herhangi bir gerekçelendirmeye gerek duymadan bazı bölgeleri gelişi bölgeleri içine aldı. Bu uygulamalardan Yeel Planlar'ın biçimlendirilmesi süreçlerine katışan  bazı yerel yöneticilerin de şu veya bu biçimde yarar sağladığı görüldü.  Yeri,  Ayios Tihonas, Yukarı Polmemtiya , Yermasoya bu bölgelerden bazıları.  O dönem bu bölgelerle ilgili kararlar Hristofyas Hükümeti'nde İçişleri bakanlığı yapan Eleni Mavru'nun önerileriyle alındı. Ancak bu kararlar Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında alındığından ve yeni Hükümet'in konuyla ilgili olarak bağlanması istenmediğinden  uygulanmaya konmadı.   Ancak bu kararlar şimdiki Hükümet tarafından benimsendi ve içişleri bakanlığı tarafından uygulanmaya kondu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları - Baş Denetçinin  son raporu da vergi toplamadaki gecikme sorunun devam ettiğini ortaya koydu. 2014 yılı sonu itibarıyla 1,2 milyar Euroluk toplanmayan vergi var ve bunun önemli bir kısmı da artık toplanamayacak vergiler sınıfında görülüyor.   Devletin büyük mülk sahiplerinin taşınmaz mal vergilerine göz kapadığı görüldü. Doktorlar ve avukatlar da Vergi Dairesi'nce bilinmiyor. Önemli sayıda müteahhit de  vergi vermiyor.

-Kamuda çalışan doktorlar AKEL hariç parlamentoda temsil edilen  diğer partilere büyük bir öfke duyuyor.  Doktorlar, Meclis Maliye Komisyonu'nun emeklilik yaşının 68'e çıkarılması önerisini ileri götürmesi  durumunda aktif eylem kararı alacakları uyarısında bulundular.  Tabipler Birliği de doktorların emeklilik yaşının 68'e yükseltilmesine karşı. AKEL bu öneriye karşı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi için İsrail'den gemi alacak olması. Gazeteye göre  Kıbrıs İsrail'den 44 milyon Euro değerinde açık deniz gemisi alacak. Kısa bir süre sonra  50 metre büyüklüğünde 2 geminin daha alımı   için süreç başlatıldı.  Bu gemilerin satımı için de  Almanya, Fransa ve İtalya ilgi gösterdi. Bu üç gemi ile Kıbrıs, Münhasır Ekonomik Bölgesini denetlemeyi ve olası terör saldırılarıyla yasadışı göç hareketine karşı durmayı  arzuluyor. Lefkoşa bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden de iki sahil koruma botu istedi. 

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları -Markos Kipriyanu dün katıldığı bir radyo programında partisi DİKO'nun Eleni Theoharu'nun Dayanışma Hareketi ile işbirliğine karşı tavır aldı.  Partilerin transferler gerçekleştirecek spor klüpleri olmadığı görüşünü ifade etti.  Kipriyanu görüş ayrılığı içinde olunan siyasi hareketler dahil tüm siyasi  güçlerle temasların ve görüşmelerin yapılmasının yararlı olmanın ötesinde zorunlu olduğunu belirtti.  Ancak partilerden uzaklaşan yurttaşlara yeni mesajlar verilmeye çalışıldığı bir dönemde seçim işbirliklerinin fırsatsal işbirlikleri ve sadece seçim sonuçları hedefiyle olmaması gerektiğine vurgu yaptı.  İşbirliklerinin sadece programlar temelinde değil aynı zamanda tüm konualrda ideolojik tezler temelinde yapılması gerektiği görüşünü savundu.  

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi  Hükümetin Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesi konusunda geri adım atması. Gazeteye göre  Hükümet siyasi partilerin, sendikaların ve bütününde toplumun baskıları altında Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun parçalar ayrılıp özelleştirilmesi konusunda  geri bir adım attı.  Ancak aynı anda Hükümet Enerji Bakanı aracılığıyla Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun parçalara ayrılması koşullarının yaratıldığı mesajını da vermekten geri durmuyor. Elektrik Kurumun'da örgütlü sendikalar dün Cumhurbaşkanı ile görüştükten   sonra yaptıkları açıklamada Cumhurbaşkanı'nın kendilerine kurumun özelleştirilmesi olasılığının tamamen   ortadan kalktığını söylediğini  ve " Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun ne yakın gelecekte nede orta vadede özelleştirilmesi söz konusu değildir" dediğini  belirttiler.  Yine sendikalara göre Cumhurbaşkanı memorandumdaki yükümlülükler nedeniyle Kurumun parçalara ayrılması yönünde bir ilke kararı alınacak ancak bunun uygulanmaya konması da iki yıl sonra faktörlerin tümü dikkate alınarak tekrardan  incelenecek.  Sendikalar aynı açıklamalarında Cumhurbaşkanı'nın kendilerine hem kendisinin kişi olarak hem de Enerji Bakanı'nın   Kurumun toplum ve tüketiciler yararına işletme ve muhasebe düzeyinde ayrılması uğraşılarını destekleyip buna katkı sağlayacaklarını söylediğini de ifade ettiler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları --Kıbrıs'ın enerji alanındaki gelişmelerdeki rolü ve doğal gaz rafinesi, Türk taşıma hattı ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde üçüncü izinler verilmesi  konularında düzenlenen 4. Enerji Sempozyumunda siyasi partiler görüşlerini ortaya koydular. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu burada yaptığı konuşmada AKEL'e göre hidro karbon politikalarına temel teşkil edecek üç unsur üzerinde durdu.  Bu unsurların enerji olgusunun Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör rol oynamasını, Kıbrıs'ın jeopolitik rolünün artmasını ve hidro karbon yataklarının değerlendirilmesini getireceğini ifade etti. Kıbrıs sorununa çözüm bulunmaksızın Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki hidro karbonun değerlendirilmesinin çok zor olacağı görüşünü de savundu.  Çözümle birlikte doğal gazın piyasalara taşınma biçiminin siyasi değil teknik ve ekonomik kriterle belirleneceğine dikkat çekti.  Kıbrıs'ta doğal gaz sıvılaştırma terminalinin kurulması üzerinde durdu.    

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi  yurt dışındaki mevduatlarla ilgili Lagard listesiyle ilgili tartışmalar. Gazeteye göre Evre  Faltsiani'nin Lagard'ın Kıbrıs listesinin eksik olduğunu ve var olan listenin mevduat sahiplerinin ancak üçte birini kapsadığını ifadesi sonarsı bu bilgi yetkililere yakın  güvenilir kaynaklarca da teyit edildi.   Elde edilen bilgilere göre  yetkililer  verili koşullarda vergi kaçıran bazı kişilerin "temiz" çıkacaklarını ve bu yönde bazı hareketlenmeler içerisinde girmeye hazırlandıklarını kabul ediyorlar.  Aynı kaynaklara göre Vergi Dairesi ve  Bakanlığı bu konuda bundan sonra atılacak adımlar konusunda karar vermek için görüşmeler yapacak. Var olan bazı düşünlere göre çifte vergilendirme konusunda anlaşma olan bazı ülkelerin  vergi dairelerine yazılar yazılarak   bazı taleplerde bulunulacak. Bu konuda Başsavcılığın katkısının istenmesi de gündemde.   

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları -İslam Devletine karşı mücadelede Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı askeri kolaylıklar sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu ile görüşmeler yapıyor.  Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osatçi dün bu olguyu açıklarken  bu kolaylıkların sağlanması için nazik dengenin bulunacağı umudunu taşıdığını da ifade etti.  Rus Büyükelçi dün EDEK Başkanı Marinos Şizopulos le görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Rusya'ya kolaylıklar sağlanması konusunda Kıbrıs Hükümetinin tavrı geçtiğimiz dönemde takındığı olumsuz tavır nedeniyle haklı  soru işaretleri yaratmış durumda. Dışişleri Bakanı Kasulidis geçen Kasım ayında bu talebi,n yapıldığına  ilişkin tamamıyla olumsuzdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrof'un ziyareti sonrası da aynı tavrı sürdürdü.  Dün Lavrof'un bu yönde bir istekte bulunup bulunmadığı sorusuna da " Ama Suriye içinde tüm kolaylıklara sahipken bizden bunu niçin istesinler?  Bu mantıki midir? " yanıtını verdi.  Bununla birlikte Simerininin elde ettiği bilgilere göre Rusya Kıbrıs'tan Andreas Papandreu hava üssünün ve deniz limanlarının kullanımında kolaylıklar istiyor. Gerek duyulması halinde Rus askerlerine adada birkaç günlük kalış olanağı sağlanmasını da talep ediyorlar. Rusya'nın lfkoşa Büyükelçisi dün Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile de görüştü.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Kıbrıs Elektrik Kurumu satılmıyor" başlığı altında kurumda örgütlü sendikaların dün Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmeleri.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları -Sayıştaylığın yaptığı bir  denetime göre bazı kişiler veya şirketler özgür bölgedeki Kıbrıstürk mallarını satın alıyorlar ve bunları kısa bir süre sonra da çık daha pahalıya satarak  ciddi bir gelir elde ediyorlar. Sayıştaylığın yıllık raporuna göre Kıbıslıtürkelre ait bazı malların alım satımında iyi niyet unsuru olmadığı görüldü. Örneğin Lakatamya bir şirket 9.430 metre kare bir Kıbrıstürk malını 20 Haziran 2008 tarihinde 478 bin 408 Euroya satın aldı.  Bu malin satın alım değeri ise  1 milyon 196 bin 21 Euroydu.  Bu şirket bu mali 11 parsele böldü ve 5 parselini 980 bin Euoraya sattı. Geri kalan altı parselin de 2013 fiyatalrıyla değeri 1 milyon 165 bin 300 Euro. Ve bu sadece bir örnek benzer durumlar Limasol ve Larnaka'da da var.   

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:16

Son Haberler

01 Ekim
Cumhurbaşkanı Anastasidis: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin amacı caydırıcı gücünü güçlendirmek.
16:53
Yunanistan Milli Savunma Bakanı: Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması hedefleniyor.
16:52
Savunma Bakani: Ülkenin kurtuluş mücadelesi sürerken, savunma zırhının güçlendirilmesi devam ediyor.
16:50
14 mültecinin bulunduğu yeni bir tekne, bugün sabaha karşı Mağusa kazasındaki deniz bölgesine yanaştı.
16:49
9 adet tek kullanımlık plastik ürünün satışı bugünden itibaren yasaklanıyor.
16:48
Mitsotakis: Devlet bütçeleri tek başına enerji konusundaki belirsizliğin yükünü taşıyamayacak
16:46
Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'a göç sorunuyla ilgili yardım sağlama olasılığını değerlendirecek.
16:45
30 Eylül
basın özetleri 30.09.22
14:43
Baf'da bir fabrikada yangın çıktı
13:48
Son 1 haftada covid kaynaklı 2 ölüm
13:46
Koulias: Genel Sağlık Sistemi’nin doğrudan Sağlık Bakanlığı'na bağlı olacağı bir yasa tasarısı meclise sunulacak
13:46
Yunan hükümeti NATO ve AB'ye mektup gönderecek
13:45
Tüm haberler

Video on Demand