29/12/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi bölgede doğal gaz alanında yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre ENİ şirketi geçen Cumartesi günü Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesine komşu Mısır'a ait Zohr bölgesinde 20 teyit edici sondaj çalışmasına başlattı. Elde edilen bilgilere göre bu sondaj çalışmaları büyük ve çağdaş olanaklara sahip sondaj platformu ile 2018 yılının Mart ayına kadar devam edecek. İlk teyit edici sondaj çalışması birinci sondajın yapıldığı alanda yapılacak ve bu da Kıbrıs'ın 11. parselinden sadece 4 deniz mili uzakta bulunuyor. Bu arada Kıbrıs Bakanlar Kurulunun da dünkü toplantısında ENİ-KOGAS ortaklığının Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde 2, 3 ve 9. parsellerde arama ve değerlendirme çalışma sözleşmesini 2 yıl uzatması bekleniyordu ve toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis alınan kararın 2016 yılı Şubat'ında bitecek olan sözleşmenin 2018 yılı Şubat ayına kadar uzatılmasını öngördüğünü söyledi. ENİ-KOGAS konsorsiyumuna göre özellikle de Mısır Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki Zorh'da ortaya çıkan rezervler sonrası yaşanan gelişmeler enerji gücünün yeniden değerlendirilebilinmesi için bu zamanı zorunlu kılıyor. Enerji Bakanı bu süreçte yeni sondaj çalışmalarına gerek duyulup duyulmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de bir ön planının var olduğunu, Bakanlığından bir heyetin yaklaşık bir ay önce Milano'ya giderek bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını belirtti. " ENİ'nin çok büyük bir grubu 2, 3 ve 9. parsellerdeki jeolojik model üzerinde çalışıyor ve bu değerlendirmenin ilk sonuçlarını Ocak ayında almayı umuyoruz" dedi. Hazırlanan ve birkaç ay önce kendilerine iletilen ön plana göre sondaj çalışmalarına 2017 yılı ortalarında başlanması öngörüldüğünü belirtti. Bakan devamla da " bunu çekincelerle söylüyorum, tekrardan yapılacak değerlendirme sonuçlarını görmemiz gerekiyor ve bunu kısa sürede görmeyi umuyorum" dedi. Bunun sürecin hızlanmasını getirip getirmeyeceği sorusuna yanıt verirken de, Mısır'da yeni rezervleri ortaya çıkaran yeni modelin neleri göstereceğini görmeyi beklemek gerektiğine dikkat çekti. Bu arada Enerji Bakanı'na göre dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Kıbrıs Elektrik Kurumu sorunu ele alınmadı. Bakan bu konuda alınacak kararla ilgili müzakerelerin devam etmekte olduğuna dikkat çekti. Sendikaların tepkisinin gündeme getirilmesi üzerine de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sendikalarla gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlattı ve bu görüşme temelinde çalıştıklarını ifade etti. Devamla da "Yalnız başımıza olmadığımızı unutmayalım, memorandum kaynaklı yükümlülüklerimiz var ve kamuoyuna ne kadar çok şey ifade edersek zorluklar da o kadar büyür" görüşünü savundu. Troyka'nın konuya ilişkin önerilerini önümüzdeki günlerde almayı beklediklerini de duyurdu


POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi yer altı çeteleri arasında yeniden başlayan savaş. Gazeteye göre "Trelas" sahte adıyla tanınan 23 yaşındaki Tasos Yeorgiyu'nun dün öldürülmesi sonrası polis olayın zanlılarını tespit etmek için bölgedeki kamera kayıtları ile telefon görüşmelerini araştırıyor. Trelas sabah saat 11.30'dan öldürüldüğü gece yarısından sonra saat 4'ü 10 geçeye kadar çok farklı yerlerde çok farklı kişilerle görüldü. Bu arada polis şirkete ait olan ve 37 yaşında bir kişinin kullandığı arabaya bomba koyması olasılığını da araştırıyor. Bu arada Trelas'ın rakip gruba geçmek için son günlerde bağlı olduğu somut bir grubu terk ettiği iddiaları da araştırılan bilgiler arasında. Trelas'ı öldüren kişi üzerine 11 kez ateş etti. Vücudunun farklı yerlerinde dokuz kurşun tespit edildi. 23 yaşındaki Trelas polisi çok kez meşgul eden bir kişiydi ve facebook'taki son koyduğu bazı mesajlarla da belki de katil olacak kişiye bazı mesajlar verdiği belirtiliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Ciddi trafik ihlalleri nedeniyle adı gündeme gelen ve yasaların öngördüğü sonuçlardan kurtulmak için milletvekili dokunulmazlığına sığındığı belirtilen DİSİ milletvekili Andreas Temistekleus dün farklı bir algı yaratmak ve dikkatleri başka yönlere çekme uğraşısı içine girdi. Politis'in dün bu konuya ilişkin haberi Başsavcının genel bir yaklaşımıydı ve genelde yasalara aykırı ve polise karşı bir tavır içinde olan milletvekilleriyle ilgiliydi. Temistekleus haberi kişisel olarak algıladı ve bu haberin politik olarak kendisini yaraladığını belirtti.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi 23 yaşında özel güvenlik görevlisi bir gencin 9 kurşunla öldürülmesi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-İki liderin ortak krismas ve yeni yıl mesajları ile CNN Türk'te yayınlanan röportajları sonrası Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerden endişe veriyor. Meclis Başkanı Yannakis Omiru Kıbrıs halkının çözümü arzuladığını ancak bunun herhangi bir çözüm olamayacağını söyleyerek Kıbrıs sorunun çözüm sürecini hızlandırmaya çalışanlara mesaj verdi. Aynı anda EDEK Avrupa Parlamento üyesi Dimitris Papadakis de sadece Türkiye'ye ve onun Avrupa Birliği sürecine yarayan bir ortam yaratmaya hizmet ettiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Kasulidis'i eleştirdi. Yurttaşlar İttifakı da Hükümeti eleştirdi ve Hükümetin mülkiyet konusunu ele alış biçimiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'ni çözüm için para bulmak amacıyla doğal gazını ipotek koyacağı uyarısında bulundu.
HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi mağazaların açık kalma saatleriyle ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Hükümet dün her zamanki rutininde ısrar ederek küçük ve orta büyüklükte işletmelerin, Meclis'in ve büyük çoğunluğun mesajlarını dikkate almayarak az sayıda çevre ve büyük çıkar gruplarıyla çakışan politikalarında ısrarını sürdürdü. Mağazaların açık kalma saatleriyle ilgili Meclis'in Hükümetin önerisini reddetmesini Yüksek Mahkeme'ye taşıma kararı aldı. Bu arada Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Örgütü de bu konunun Yüksek mahkeme'de çözülemeyeceği açıklamasında bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varılması durumunda ileriye doğru büyük bir adım atılmış olunacağını ve geriye Türkiye'nin belirleyici olacağı konular kalacağını söyledi. " Mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varmamız durumunda sorunun iç yanları üzerinde anlaşmaya varma konusunda ciddi bir perspektif ortaya çıkacaktır ve bundan sonra da güvenlik yani garantiler, askersizleştirme ve büyük konu toprak ve yerleşikler olan dış yanları ele almak gerekecektir. Bunlar büyük konulardır ve bu konularda Türkiye'nin belirleyici söz hakkına sahip olduğunu söyleyeceğim. " dedi.

-AKEL Avrupa Parlamento üyesi Neokli Slikiyotis Bakanlar Kurulu'nun 2. 3 ve 9. parsellerde ENİ şirketinin araştırma ve kullanma çalışma sözleşmesini 2 yıl daha yenileme eğiliminin soru işaretleri ve sorunlar yarattığını söyledi. Slikiyotis AKEL'in Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde ENİ ve TOTAL gibi dev petrol şirketlerinin 2013 yılı başlarında imzalandığı şekliyle çok güçlü sözleşmelerle yeniden hareketlenmesini çok olumlu gördüğünü belirtirken ancak Hükümet'in bu şirketlerin sözleşmelerini tamamı ile yeni ve büyük bir başarı olarak sunarak bunları uzatmadaki kolaylığın ve yöntemlerin kendilerine yabancı olduğuna vurgu yaptı. Silikiyotis'e göre bu şirketlerin ilk sözleşmeleri bu şirketlerin yazlı yükümlülüklerini yerine getirmesiyle yenilenmeyi üç aşamada öngörüyordu. Bugünkü yenilenme ise eski yükümlülüklerini özellikle de teknik alanda yerine getirmeksizin gerçekleştiriliyor. Bunun ötesinde Hükümet bu yenilemeyi yaparken siyasi güçlere ve Meclis'e herhangi bir bilgi de vermedi ve şeffaf davranmadı. Slikiyotis partisinin, Hükümet'in bu tavrının birçok soru işareti yarattığı görüşünde ve gelecekte olumsuzluklar yaratacağı düşüncesinde olduğunu da ifade etti. Şirketlerin taahhütlerini yerine getirmede Hükümetin daha talepkar olması gerektiği görüşünü de savundu. Enerji alanındaki son gelişmelerin Hükümet'in bu alanda bütünsel bir stratejiye sahip olmadığını gösterdiğine de dikkat çekti.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Britişh Gaz ile İsrail'in Levityan yatağında hak sahibi şirketler arasında bir anlaşmaya yakın bir noktaya gelinmiş olunması. Gazeteye göre gelecek hafta İsrail'in enerji planlamalarında Kıbrıs'ı da olumlu olarak etkileyebilecek önemli gelişmelere gebe. Britişh Gaz şirketinin Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun onayı sonrası "Afrodit" parseline de %35 oranında bir hisse ile ortak olması da bekleniyor. Britişh Gaz İsrail'in Levityan parselinden Mısır'a doğal gaz ihracı için ticari anlaşmaya varmada yakın bir noktaya geldi. Britişh Gaz'ın incelemeye aldığı ve Kıbrıs ile gelişmekte olan müzakerelerde olasılıklardan biri de Afrodit-Levityan'dan ortak bir deniz altı taşıma hattının oluşturulması. Bu hat Mısır'ın İdku bölgesine doğal gaz sıvılaştırma terminalinde son bulacak. Böylesi bir işbirliği sonuçta son dönemlerde Britişh Gaz'a bağlı olarak çalıştığı için bu tesislerin inşasının da bedelini düşürecek. Britişh Gaz Mısır'da çalıştırdığı terminale doğal gaz sağlamak amacıyla Kıbrıs ve İsrail ile müzakereleri sürdürmeye devam ediyor. Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos lakkotripis de geçen Pazar günü Altiya'da yayınlanan röportajında Kıbrıs doğal gazının İdku'ya taşınmasına Britişh Gaz'ın ilgi gösterdiğini söylemiş ve bunun ortak çıkarları güçlendirdiğine dikkat çekmişti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:16

Son Haberler

07 Aralık
Kombos ve Shapps, Gazze'ye insani yardım sağlamak üzere deniz koridoru oluşturma girişimi hakkında görüştü.
11:21
Mitsotakis-Erdoğan görüşmesi Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından belirleyici olacak.
11:18
Erdoğan, Atina ziyareti ve Mitsotakis ile yapacağı görüşmesi öncesinde Yunanistan'a yeni bir mesaj gönderdi.
10:55
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kasabasının merkezine ulaştı
10:51
Guterres: Yaklaşmakta olan felaket, barış ve güvenlik açısından geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.
10:48
06 Aralık
basın özetleri 06.12.23
14:41
Soruşturmalar devam edecek ve gerekirse sorumluluk atfedilecek
10:21
Bu yıl rekor sıcaklıklar yaşandı
10:19
Filipinler'de otobüs kazasında 17 kişi öldü
10:17
Han Yunus şehri kuşatma altında
10:12
Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği temsilci oldu
10:09
05 Aralık
Atina hükümet sözcüsü: Mitsotakis ile Erdoğan görüşmesi nedeniyle 7 Aralık "çok önemli bir gün"
15:56
Tüm haberler

Video on Demand