11/11/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ilerleme raporu. Gazeteye göre Komisyon Türkiye ile ilgili raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2009 yılında tek yanlı olarak dondurduğu 4 müzakere başlığını açma arzusunu resmi bir biçimde açıkladı. Lefkoşa, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis aracılığıyla Kıbrıs'ın bu başlıkları dondurma nedeninin ortadan kalkmadığı mesajı verdi. Elde edilen bilgilere göre bu konuda Lefkoşa'ya yönelik baskılar artacak ve 2016 yılında bunun bayraktarlığını da üye ülkeler yapacak. Kıbrıs Hükümeti de bu durumun farkında ve bunun için şimdiden lobi yaratmaya çalışıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Yunger'in dondurulmuş başlıkların açılmayacağı yönünde verdiği sözlerin doğrulanmadığı görüldü ve oyunları geri döndürmek şimdi Lefkoşa'ya bağlı. Bazı kaynaklara göre bu dönemde hem Avrupa-Türkiye ilişkilerinde hem de Kıbrıs sorununda müdahaleler bekleniyor. Bu arada Komisyonun strateji belgesinde Kıbrıs sorununda müzakerelerin Birleşmiş Milletler çatısı altında yeniden başlamasına yönelik Türkiye'nin verdiği destek selamlandı. İlerleme raporunda ise Türkiye'nin Espen Barth Eide'ya verdiği destek ifade edildi. Bu iki ifade de Türkiye'yi suçlarından arındırıyor. Bu arada raporda Türkiye'nin Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde tam bir boşluk olduğuna vurgu yapıldı. Ankara, Kıbrıs ile ilgili atıflarda Avrupa Komisyonu'nun raporunu tamamı ile tek yanlı olarak değerlendirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden sorumlu Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye iki halkın siyasi eşitliği temelinde kalıcı bir anlaşmayı ve iki bölgeliliği destekler" dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Avrupa Komisyonu Kıbrıs'ın tek yanlı dondurduğu dört başlığın açılması ve Kıbrıs sorununda Ankara'yı suçlarından arındırma tavrını Kıbrıs kökenli yükümlülükleriyle dengelemeye çalıştı. Raporda 2014 Ekiminden 2015 Nisanına kadar Türkiye'nin yaptığı açıklamalar ve ortaya koyduğu eylemlerle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin , Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki hidro karbonu Kıbrıslıların tümünün yararına değerlendirme hakkıyla ilgili şüphe yarattığı belirtildi. Avrupa Birliği'ne üye devletlerin tümünün ikili anlaşmalar yapma, doğal kaynaklarını arama ve değerlendirme dahil egemenlik hakları hatırlatıldı. Üye devletlerin kara sularında ve kıta sahalarında egemenlik haklarına saygı gösterilmesi istendi. Birçok çağrıya rağmen Türkiye'nin 21 Eylül 2015 karşı açıklamasında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği hatırlatıldı. Bu noktada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınması olgusuna doğrudan atıfta bulunulmaktan kaçınıldı. Raporda Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararlarını uygulama uğraşılarını güçlendirme çağrısı da var. Türkiye'nin Protololü uygulama ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirmedeki olumsuz tavrı da kayda geçirildi. Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bazı uluslararası kuruluşlara katılımına koyduğu vetolar hatırlatıldı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Kıbrıs sorununda ilerleme ile başlıkların açılması. Komisyon Mart ayında iki perspektifin evlendirme perspektifi ortaya koydu" başlığı altında Avrupa Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporu. Gazeteye göre Avrupa Komisyonu Türkiye'nin Avrupa müzakere süreci ile Kıbrıs sorunu bağlamaya çalışıyor. Türkiye'nin Avrupa 23. ve 24. müzakere başlıklarının açılmasını Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlıyor. Bunu da iki olguyu aynı zamana denk getirecek bir biçimde yapıyor. Raporda " Kıbrıs sorunundaki görüşmelerde iyi ilerleme olduğu görünümü dikkate alarak bunların tamamlanması başlıkların ön hazırlıklarıyla aynı zamana denk düşebilir" dendi. Yetkili Komiser Johanes Hans da Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde olumlu bir sonucun müzakere başlıklarının açılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Siyasi partilere mali yardım konusunun görüşüldüğü Meclis Kurumlar Komisyonu toplantısı sonarsı Ekoloji Hareketi iki büyük partinin daha küçük partilerin boğazlarını sıkma ve kafalarını kopartma için üzerinde anlaştıkları planları olduğunu söyledi. Dünkü Komisyon toplantısında partilerin finansmanı ile ilgili temel yasada değişiklik önerileri ele alındı. Bu değişiklikler 19 Kasım'da Meclis genel kuruluna götürülecek. Ekoloji Hareketi'nde öfke patlamasına neden olan olgu devletin partilere yapacağı 4 milyon Euro'nun sadece %15'lik kısmının Meclis'te temsile dilen partiler arasında eşit dağıtılmasını ve geri kalan %85'in de oy oranlarına göre bölüşülmesini öngören DİSİ teklifi ve AKEL'in de bu teklife destek vermesi oldu. Ekoloji Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis büyüklerin küçük partilerin varlık olasılıklarını sıfırlamaya çalıştıklarını söyledi.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi kamu çalışanlarının kullandıkları hastalık izinleri. Gazeteye göre Kamu Personel Yönetimi Dairesi kamuda yıllık hastalık izinlerinin kullanımına ilişkin analitik bir rapor hazırladı. Bu rapor 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Hedef sürekli hasta izini alanların önünü kesmek. Hazırlanan raporda yer alan veriler endişe verici. Simerinin elde ettiği raporda göre kamu devlet memurlarının büyük bir çoğunluğu sadece sık sık hastalanmakla kalmıyor aynı zamanda koşullara ve tatillere bir program temlinde hastalanıyor. En çok hastalık iznini sağlık personeli kullanıyor. Onları adalet bakanlığında çalışanlar izliyor. En az hastalık izni kullananlar ise dişileri bakanlığı çalışanları. Aynı raporda kamu çalışanlarının tümünün işe gelip gitme saatlerinin kontrol sisteminde boşluklar olduğu da belirtildi. Bu sorunu çözmek amacıyla otomatik denetim sistemi kurulmasına çalışıyorlar. Elde edilen bilgilere göre Bakanlar Kurulu da hastalık izinleri olgusunun kötü kullanımının önüne geçmede kararlı. Bunun için de söz konusu tüzükte değişikliğe gidecek. Şu anda kamu personelinin yılda 42 gün hastalık izinleri var ve bunun 8 günü doktor raporu olmaksızın kullanılıyor. Kamuda kadrosuz çalışanların hastalık izni ise 28 gün.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis Komisyonun Türkiye İlerleme Raporuyla ilgili memnuniyet belirtti. Ürdün’den açıklamalarda bulunan Hristodulidis Türkiye’nin Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerinin net bir biçimde ifade edilmesinin ve bu konularda ilerleme sağlanamadığının belirtilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Sözcüye göre raporda Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki belirleyici rolüne de atıfta bulunuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararlarını uygulaması konusunda Ankara’dan adım atması istendi. Sözcü, Türkiye’nin göçmenler konusunda artan rolüne rağmen raporda insan hakları konusunda bu ülkeye ciddi ve ağır eleştiriler yöneltilmesinin önemine dikkat çekti bu konunun müzakerelerde 23. ve 24. başlıkları etkilediğini belirtti. Sözcü raporda Kıbrıs sorunundaki müzakerelerde en kısa sürede ilerleme dileğinde bulunulmasını da selamladı.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs'ta gelir dağılımında görülen kötüleşme. Gazeteye göre veriler Kıbrıs'ta %10'luk zengin kesimin son iki buçuk yılda %3,4 oranında arttığını gösteriyor. Buna karşı geri kalan %90'nın ise gelirleri ortalama %8 oranında düştü. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu dün parti genel merkezinde Troyka heyetiyle yaptığı görüşme sonrası bu verileri kamuoyu ile paylaştı. Kipriyanu Hükümeti ve izlediği politikalarını eleştirdi. Hükümete varlıklı azınlığa ilgi gösterdiği suçlaması yöneltti ve " Bizi uygulanan önlemler sonrası bugün çok daha kötü durumda olan çoğunluk ilgilendiriyor" dedi. Kipriyanu gelir dağılımının bozulduğu koşullarda Kıbrıs'ta uygulanan programın başarılı olarak nitelendirilemeyeceğine vurgu yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu, kurumun özelleştirilmesi kararının ertelenmesini istedi. Kurumun yeniden yapılandırılması için özelleştirmenin 3-4 yıl geriye bırakılması talebini gündeme getirdi. Kurum yönetim kurulu başkanı Atonas Teodulu Enerji bakanı Lakkotrpis'in de katıldığı toplantıda kurumun 2014 yılı raporunu okurken kurumun yeniden yapılandırılması programının tamamlanması ve uygulanması için zamana ihtiyaç olduğu görüşünü savundu. Bir soruyu yanıtlarken de Kıbrıs Enerji Kurumu'nun gerekli zaman olarak ifade ettiği 3-4 yıl ile uyuştuklarını ifade etti. Bu arada son 3 yıl içerisinde kurum çalışanlarının sayısının 270 azaldığını farklı ikramiyelerden de 1,5 milyon Euro tasarruf sağladıklarını söyledi. Yakıt fiyatlarındaki düşüşle birlikte kurumun faturasının %28 oranında düştüğüne dikkat çekti.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in geri dönmeyen krediler konusunda girişim üstlenecek olması . Gazeteye göre Kıbrıs ekonomisinin en büyük sorunu olan geri dönmeyen krediler konusunda Cumhurbaşkanı Anastasiadis girişim üstlenecek. Elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Ürdün ziyareti dönüşü geri dönmeyen kredilerle ilgili cesur kararlar almaları için banka yöneticileri ile önemli görüşmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı mali kredi kuruluşlarını borçların yeniden yapılandırılmasının hızlandırılmasıyla gerekli stratejileri belirleme konusunda ikna etmeye çalışacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Ürdün ziyareti daha sona ermeden sonuç vermeye başladı. Cumhurbaşkanı dün Amman'da Ürdün'ün 2016 yılında Kıbrıs'ta büyükelçilik açacağını duyurdu. Bu gelişme de iki ülke ilişkilerinin özellikle ekonomi, enerji ve turizm alanlarında daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

-

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:15

Son Haberler

18 Eylül
İçişleri Bakanı: Yerel seçimler ertelenince, yerel özyönetimle ilgili reformların uygulanması için yol açıldı
16:50
Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis bugün Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
16:48
ABD Bakan Yardımcısı Sherman ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal arasında görüşme yapıldı.
15:19
Engomi’de merkezi bir cadde üzerinde bulunan kafeteryada şiddetli bir patlama yaşandı.
15:18
İşgal bölgelerinden gelen yüksek miktarda gümrüksüz tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.
15:15
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, bu akşam New York’a gidiyor
15:13
Birleşmiş Milletler Eylül ayı içinde New York’ta 3lü gayrı resmi görüşme yapılacağını teyit etti.
13:07
Cumhurbaşkanı Atina'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuka ve BM kararlarına bağlılığını ifade etti.
13:05
AB'nin güneyindeki 9 üye ülke, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yönelik öneriyi kabul edilemez olarak niteledi.
13:03
17 Eylül
basın özetleri 17.09.21
15:36
Nouris: Yerel seçimlerin ertelenmesi son derece önemli bir karar
13:38
Pelekanos: Guterres'in amacı iki tarafın niyetlerini araştırmak
13:37
Tüm haberler

Video on Demand