22/10/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi "Haris kelle alıyor " başlığı altında. Gazeteye göre dün Merkez Kooperatif Bankası vasiliğine iki atama sona erdirildi ve bir de beklenmeyen istifa olayı yaşandı. Bunların Hükümet'in kooperatiflerde usulsüzlüklerin araştırılması olgusunda gecikmeler ve çıkar çatışmaları yaşandığı iddiaları ile bağlantılı olduğu görüşü var. Görevden alınanlar ise banka yönetimi ile farklı görüşte olanların kellelerinin alındığını ileri sürüyorlar. Yaz aylarında Mariu Kliridis'in genel müdür görevinden istifasını atıfta bulunuyorlar. Maliye Bakanı haris Yeorgiyadis dün yürütme yetkisi olmayan ve Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Yorgos Strovolidis ve Dimitris Theodotu'nun atanmalarına son verdi. Bakan bu kararını gelişim halinde olan Banka'da yeniden yapılandırma olgusuna dayandırdı. Bu arada Banka'da Tehlikeler Komitesi başkanlığı görevini yürüten Atanasios Stavru da istifa etti. Maliye Bakanlığından kaynaklar kooperatiflerde eski kötü yönetim ve usulsüzlük iddialarının ileri götürülmediğini ve iki kişinin atama kararlarının iptalinin de alanı temizleme ve daha aşağı mevkilerde başka kişilere mesaj gönderme amacı olan bir "mat" hareketi olduğunu belirtiyorlar. Görevden alınanlara yakın kaynaklar ise Kooperatif Merkez Bankası'nda ortamın kötü olduğunu ve liderlikten farklı bir görüş ifade etme cesareti gösteren herkesin damgalandığını ileri sürdüler. Bu kişilerin ya görevden istifaya zorlandıklarına dikkat çektiler.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Siyasi güçler Hükümetten hem Kıbrıs sorununda hem de Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinde başlıkların açılmasında uluslararası faktöre net cevaplar vermesini istiyorlar. Bazı partiler Kıbrıs sorununda izlenen süreçle ilgili olarak da Cumhurbaşkanına yoğun eleştirilerde bulundular. Meclis Başkanı Yannakis Omiru Kıbrıs Hükümeti'nden olumlu yanıt alması için Türkiye'nin iki koşulu yerin getirmesi gerektiğine dikkat çekti ve bunları da bir: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmasını da içeren Avrupa Konseyi'nin kararlarına uyması ve iki: Kıbrıs sorunun çözümünde sonuç alıcı ve özlü işbirliğine girmesi olarak sıraladı. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da Hükümet'ten Türkiye'nin tam üyelik başlıklarında net tavır takınmasını istedi. "Planlarını yaşama geçirmede Türkiye müsaade etmemeliyiz. Baskılara yarım ağızla cevap veremeyiz" dedi. Hükümete ekonomiyle ilgili 17. başlığın açılmasına onay verip vermediğini açıklaması çağrısı yaptı. EVROKO da Kıbrıs ve Yunanistan'ın başlıklar müzakere kartını kaybetmemesini istedi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi yasadışı ilaç ithali konusudna EDEK Başkanı Marinos Şizopulos için cezai araştırma yapılıyor olunması. Gazeteye göre dermatolog Marinos Şizoplos'un daha önce birlikte çalıştığı suçlamaları polis araştırmaya başladı. Bu suçlamalara göre EDEK başkanı Şizopulos Kıbrıs'a yasadışı bir biçimde ilaç ithaline karıştı. Politis'in elde ettiği bilgiler göre bu suçlamayı yapan kişi de bu olaya dahil ve ileri sürdüğü iddiaların doğrulanması durumunda kendisi de yargılanacak. Bu kişinin iddialarına göre Yunanistan'dan yasadışı bir biçimde getirdiği ilaçları Şizopulos'a veriyordu. Polisin başlattığı cezai soruşturmanın cezası 5 yıla kadar hapislik 85 bin Euro para cezası.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesi. Gazeteye göre Kıbrıs Elektrik Kurumu ile ilgili raporda Enerji Bakanı tarafından ifade edilen Hükümetin önceliklerine tamamı ile uyuldu. Gelir elde etmek amacıyla Kurumun bir kısmının özelleştirilmesi gerekliliğine ilişkin Hükümetin hedefleri de raporda yer aldı. Yabancı uzmanlar incelemeye aldıkları 12 senaryodan en düşük puanı kurum çalışanlarınınkine verdi. Bu arada Kıbrıs Enerji Kurumu da iki ayrı hukuki varlığa bölünmesine karşı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Britanya Dışişleri Bakanı Filip Hamond Kıbrıs sorununda çözüm konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde. Meclis'te Britanya'nın dış politikasının tartışıldığı oturumda muhafazakarlardan Kıbrıs'ın dostu bir milletvekili olan Devid Baroous'un Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinden yana momentumda Kıbrıs'ın önemli bir koşul olup olmayacağını teyit edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Hamond Türkiye'nin tam üyeliğine ilişkin tüm diğer olguların yanı sıra artan güven ve sadece Kıbrıs için değil daha geniş bölge için çıkarların bir veri olduğunu ifade etti. İki ay önce Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini ve şimdi de ziyaret etmeyi düşündüğünü de belirten Bakan bir çözümü mümkün kılacak bir aynı çizgi gördüğünden ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu ancak aşırı bir iyimserlik görünümü vermek istemediğini belirtti ve "Şimdi birçok insan onlarca yıl olmayan bir fırsata sahip olduğumuz görüşündedir " dedi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Meclis karşı gizlilik" başlığı altında. Gazeteye göre Kişisel verileri koruma Komiseri Meclis'te, bankacılıkta gizliliğin sadece herhangi cezai bir suç işlenmesi şüphesi olduğu zaman kaldırılabileceğini söyledi. Komiser'in bu tavrı Merkez Bankası ve Vergi Dairesi'ni 2013 yılı Mart'ında iki Euro Grup toplantısı sırasında veya sonrasında yapılan şüpheli para çıkışlarını araştırmada zorda bırakıyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Brüksel'de Kıbrıs'la ilgili olarak düzenlenen etkinlikte konuşurken Kıbrıs sorunu ya ülkeyi yeniden birleştirecek onurlu bir uzlaşma ile çözülecek ya da taksim kabusuna kapıyı açmış olacağız. Ya Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin bu ülkenin gerçek efendileri biziz ortak mücadelelerini haklı çıkartacağız ya da vatanımızın yarısını yabancı çıkarlara hediye edip diğer yarını da ipotek edeceğiz." mesajı verdi. Aynı etkinlikte konuşan Cumhuriyetçi Türk partisi Başkanı Mehmet Ali Talat ise çözümün çok yakında olduğunu ve bunu başarmanın herkesin görevi olduğuna vurgu yaptı. Hem Kipriyanu hem de Talat konuşmalarında Hristofyas-Talat görüş birliklerine detay vurgu yaptılar. Kipriyanu müzakere masasında ortaya çıkan zorluklara da değindi ve sürecin ileri götürülmesi ve mülkiyet, yönetim, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dönüşü ve güvenlik gibi zor konularda ileri gidilebilinmesi için bunların karşılanması gerektiği görüşünü savundu. Sorunun ancak bugünkü taksimci statükonun ortadan kaldırılması ve istikrarlı bir barışa götürecek iki tarafça kabul edilebilecek bir çözümle çözülebileceğini ifade etti.
ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi DİSİ başkanı Averof Neofitu'nun seçim yasasında değişiklik önerisine ilişkin gelişmeler. Gazeteye göre DİSİ'nin milletvekilliği seçimlerine birkaç ay kala ve büyük bir olasılıkla da bugün ya da önümüzdeki Perşembe günü seçim barajının %1,8'dn %5'e çıkarılmasını öngören yasa teklifini Meclis'e sunma olasılığı siyasi alanda ve partiler alanında yangına neden oldu. Bu teklif, onaylanması durumunda, Meclis içinde güçler dengesinin tamamı ile değiştirecek çünkü bugün Meclis'te temsil edilen bazı patilerin önümüzdeki seçimler sonrası bu özelliklerini yitireceklerine kesin gözüyle bakılıyor. Bu değişim sadece Meclis'te temsil edilen partilerin temsil edildikleri Ulusal Konsey'in yapısını da değiştirecek. Hatırlandığı üzere Meclis'e giriş için baraj konusu geçmişte de zaman zaman gündeme gelmiş, tartışılmış ancak bir sonuca varılamamıştı. Bu öneriyi gündeme getiren Neofitu somut olarak %5 oranını baraj olarak önerirken bunun Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkede var olduğu görüşünü de savunuyor. Neofitu'nun bu teklifine ise küçük partiler karşı çıkıyor. EDEK Başkanı Marinos Şizopulos seçim yasasının değiştirilmesinin siyasi alanda farklı görüşlerin boğulmasını ve küçük partilerin yok edilmesiyle çok sesliliğin ortadan kaldırılmasını hedeflediğini söyledi. Şizopulos bu teklife AKEL'in de onayını aldığını ileri sürdü. " Bu değişiklik bizi etkilemeyecek olsa da ala kart bir seçim yasası pişirilmesini kabul etmemiz söz konusu olmayacaktır" dedi. Yurttaşlar İttifakı seçim barajının yükseltilmesinin kendilerini olumsuz etkilemeyeceğin, tersine çıkarlarına olacağını ancak buna rağmen demokrasiyi budayacağı ve çok sesliliği ya sınırlayacağı ya da ortadan kaldıracağı için bunu kabul edilmez olarak gördüklerini açıkladı. Parti Basın Sözcü Vekili Yannis Tsangaridis bunu yapmak isteyenlerin oyunlarla sandalyelerinin ve iktidarlarını elde tutmayı amaçladılarına dikkat çekti. EVROKO da bu teklifin yapılma zamanı ile bazı amaçlar güttüğünü ortaya koyduğu görüşünü savundu ve bu teklife karşı olduklarını duyurdu. Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda Meclis'te oligarşi yaratacağına vurgu yaptı. Ekoloji Hareketi'nin de bu teklife tepkisi çok sert oldu. Ekoloji Hareketi Başkanı Perdikis bu teklifi siyasi beceriksizlik ve kurnazlık olarak niteledi. Seçimlre kısa bir süre kala seçim yasasında değişiklik yapılmaması gerektiği konusunda tüm partilerin ve hükümetlerin saygı duyduğu olgunun ortadan kaldırılmakta olunduğuna vurgu yaptı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:15

Son Haberler

26 Eylül
İtalya'da siyasi deprem! Aşırı sağ parti ilk parti çıktı
07:06
Protestoların devam ettiği Iran'da durum belirsizliğini koruyor
07:05
Larnaka havaalanında 3 kilo kokain ele geçirildi
07:04
30 yaş ve üstü kişilere bügünden itibaren 4.doz aşı yapılacak
07:03
25 Eylül
Francois Hollande: Türkiye Cumhurbaşkanı saldırganlığa dayalı strateji belirleyen çelişkili bir kişilik.
15:59
Koronavirüs aşılarının 4. dozu yarından itibaren isteğe bağlı olarak 30 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor.
15:55
Dendias: Revizyonizme ve gerçeklerin çarpıtılmasına karşı Yunanistan ilkeli bir duruş sergiliyor.
15:53
İçişleri Bakanı Kıbrıs’taki göç sorunu ve düzensiz göçmenlerin ara bölgeden geçişleriyle ilgili BM’ye bilgi verecek.
15:50
24 Eylül
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, New York’ta Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar ile görüşme gerçekleştirdi.
16:03
Limasol’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kritik durumda tedavi görüyor.
15:57
Mitsotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'a da cevap verdi.
15:55
Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz Ülkeleri Zirvesi önümüzdeki Cuma günü yapılıyor.
15:54
Tüm haberler

Video on Demand