17/10/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Avrupa Birliği zirve toplantısında Türkiye'nin taleplerinin tümünün karşılanması. Gazeteye göre Ankara göçmen krizi konusunda Avrupa Birliği ile işbirliği yapmak için Ankara tüm düzeylerde ganimet elde etti ama şimdi daha da istiyor. Kelimenin tam anlamıyla Brüksel'i fetheden Erdoğan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dondurduğu beş müzakere başlığının açılmasını da ipotek olarak kayda geçirdi. Avrupa Komisyonu Ankara'ya Kıbrıs sorunundaki endişelerini dikkate alacağı güvencesi de verdi. Elde edilen bilgilere göre Ankara Kıbrıs sorununda garantilerin devamı ve olası bir çözüm sonrası devlette iki bölgeliliğini güvence altına alma gerekçesiyle Avrupa müktesebatından kalıcı deregasyonlar konularını da gündeme getirdi. Erdoğan mali karşılığın dışında göçmenler konusunda işbirliği için beş karşılık daha aldı. 75 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına vize kolaylığı elde etti. Ancak Türkiye Avrupa Komisyonu'nun taahhüdünün müzakere başlıklarının açılamasına bir garanti olarak görmedi ve Kıbrıs'ın vetosunun kaldırılacağı konusunda Brüksel'den garanti talep etti. Farklı bir durumda göçmenlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan Eylem Planı'nın uygulanmasını erteleyeceği duyurdu. Brüksel temasları sonarsı Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun açıklamaları çok karakteristikti. Sinirlioğlu " Avrupa Birliği Türkiye'yi yeniden keşfetti. Zamn zaman geliyorlar ve bizi telefonda da meşgul ediyorlar. Ancak Türkiye sadece kriz olduğunda hatırlanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük bir Avrupa ülkesidir ve öyle de kalacaktır." dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrısrum partileri Mustafa Akıncı'nın yerleşikler konusuna yönelik yaklaşımını kolektif bir biçimde reddettiler. Akıncı'nın Türk politikalarını ileri sürmesini doğal karşılayan AKEL bile yerleşikler konusunun bir savaş suçu olduğu görüşünü savundu. AKEL insani nedenlerle bir ısım yerleşiğin adada kalmasını kabul etmekle birlikte bunun yasadışı devlet vatandaşlığı alan yerleşiklerin tümünün adada kalacak yaklaşımından çok uzak olduğuna da vurgu yaptı. DİKO ise Akıncı'nın yerleşiklerle ilgili açıklamasını kullanarak eleştiri oklarını AKEL ve DİSİ'ye yöneltti. DİKO'ya göre bu iki parti Akıncı'nın açıklamasının üstünden uzun bir süre geçmesine rağmen tavır ortaya koymadı. DİKO " Acaba bu partiler kim yerleşik kim değil bilmiyorlar mı" sorusunu sordu. EVROKO da Mustafa Akıncı'ya işgal bölgesinin sömürgeleştirilmesinin bir savaş suçu olduğunu anlaması çağrısında bulundu. EVROKO bunun yanı sıra Akıncı'nın talep ettiği garantiler, deregasyonlar, çoğunluklar, dönüşümlü başkanlık olgularının Kıbrıs sorununu çözmeyecek ve Kıbrıs'ı daha büyük maceralara sürükleyecek olan taksimci düzenlemeler olduğuna da vurgu yaptı. Ekoloji Hareketi de Akıncı'nın son açıklamalarının Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve yakın çalışma arkadaşları için tahrik edici açıklamalar olduğunu ve Kıbrıs sorununda olguların doğru yönde gitmediğine dikkat çekti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Meclis'te basına sızdırmalarla ilgili tartışmalar. Gazeteye göre Meclis Kurumlar Komisyonu geçen Salı günü bazı bilgilerin basına sızdırılması konusunu görüştü Merkez Bankası'nı vergi borcu olup da yurt dışına para kaçıranları denetlemesi için Vergi Mukayyitliğine bu konuda gerekli verileri göndermemekle suçladı. Komisyon bu suçlamayı yaparken daha önce bir raporunda bu verilerin kendilerine verildiğini belirttiğini unuttu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümetin 3 Eylül tarihinde Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu Limited Şirketi için Meclis'e yasa tasarısı sunduğu günden beridir muhalefet partileri AKEL öncülüğünde sessiz ve sistemli bir biçimde karşı saldırıya hazırlandılar. Bu süreçteki müzakerelerde yer almasına karşı DİKO özeleştirme konusunda kendi stratejik yaklaşımı nedeniyle muhalefetin önerisine katılmadı. Meclis'in geçen Perşembe günkü genel kurulunda dört muhalefet partisi AKEL, EDEK, Ekoloji Hareketi ve Yurttaşlar İttifakı Hükümetin son iki yıldan beridir ileri götürmeye çalıştığı özelleştirmelerin yolunu kesecek bir yasa teklifi sundular. Bu 4 parti yaptıkları teklif ile özelleştirmelerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmesini talep ettiler. 4 parti bu teklifi yaparken kamu zenginliğinin korunması, bu kurumların sosyal niteliklerinin koruması ve özel sektör tekeli yaratılmasından kaçınılması olgularını öne çıkardılar.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Merkez Bankası eski başkanı Panikos Dimitriadis ile ilgili ona yakacak bir rapor. Gazeteye göre Kıbrıs Merkez Bankası Denetleme Kurulu'nun eski Başkan Dimitriadis ile ilgili olarak hazırladığı rapor onun için bir şamar ve hakkında ciddi cezai süreç başlatılmasına da olanak verecek bir araç. 2013 yılının Kasım ayında hazırlanan 59 sayfalık raporda Panikos Dimiriadis'in A&M'e yapılacak ödemelerde sonuçta kendi politikasının geçmesi için uyguladığı stratejiye atıfta bulunuluyor. Bu raporun vardığı sonuçlar Anastasiadis döneminde Merkez bankası Başkanlığı görevinden yüklü bir tazminatla ayrılan Dimitriadis'i yakacak bir niteliğe sahip. Banka yönetim kurulundan anlaşmaları ve verileri sakladığı, onu yanılttığı, bütçe dışı giderlere imza attığı Dimitriadis'in hakkındaki iddialardan sadece birkaçı. Gelinen noktada bu raporla ilgili birçok soruya Hükümet ve Hukuk Dairesi'nin vermesi gerekiyor.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis İsrail Enerji Bakanı Guval Steniç ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrailli Bakanın en kısa sürede Lefkoşa'ya gelmesi konusunda görüş birliği sağladı. Lakkotripis dün EVROKO genel merkezini ziyareti sırasında AFRODİT parseliyle ilgili, İsrail "Globes" gazetesinde çıkan haberlerin gündeme getirilmesi üzerine doğal gazın ortak değerlendirilmesi konusunda İsrail ile süreçte bir anlaşma olduğunu söyledi. Bu çerçevede iki ülke arasında Kasım ayında teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını ifade etti. Konuya ilişkin her iki ülkenin de iyi niyet sahibi olduğuna vurgu yaptı.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Eurstat'ın yoksulluk verileri . Gazeteye göre Eurostat'ın Kıbrıs'ta 230 bin kişinin yoksulluk ve sosyal tecrit koşularında yaşadığını ve 130 bin kişinin de temel yaşam maddelerine ulaşamadığını belirten raporu şok etkisi yarattı. Avrupa İstatistik Dairesi tarafından dün yayınlanan verilere göre Kıbrıs'ta yoksulluk ve sosyal tecrit koşullarında yaşayanların oranı %27,4 oranında. Bu oran beş yıl önce %23,3'tü. Rakam olarak el alındığında 5 yıl önce 180 bin olan yoksul sayısı şimdi 230 bine ulaştı, yani 50 bin arttı. Avrupa Birliği'nde ortalama yoksul oranı ise %24.4. Bu verilerde daha da trajik olan ise temel yaşam maddelerine ulaşamayanlar. Temel yaşam maddelerine ulaşamayanların oranı 5 yıl önce %9,1'ken şimdi bu oran %15,3'e çıktı. Bu alanda Avrupa Birliği'nde ise ortalama %8,9. Kıbrıs'ta yoksullukta Avrupa Birliği'nde 1. sırada. Sosyal katkılar sonrası hesaplandığında da oran Kıbrıs'ta hala yüksek. %14,4'lük bir kesim sosyal katkı alıyor. Bu rakamların açıklanması sonrası PEO bir açıklama yaparak Hükümet'i eleştirdi. PEO gelinen noktanın Hükümetin büyüme karşıtı kemer sıkma politikalarının bir sonucu olduğuna vurgu yaptı. Tüm Avrupa'da en fazla ücret düşüşünün Kıbrıs'ta olduğuna vurgu yaptı. Ortalama alım gücünün Kıbrıs'ta 18 yıl geriye gittiği belirten PEO bu süreçte sosyal devletin de dağıtıldığına dikkat çekti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL, Hristofyas-Talat görüş birliklerinde belirlendiği şekliyle, yani çapraz ve orantılı oyla seçilmesi, Kıbrıslırum cumhurbaşkanının Kıbrıslıtürk Cumhurbaşkanından iki kat fazla bir süre görev yapması ve kararların tümünün Kıbrısrum tarafının bire iki temsiliyeti hakkına sahip olacağı Bakanlar Kurulu’nda alınmasıyla dönüşümlü cumhurbaşkanlığı görüşünü savunuyor. AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis partisinin mülkiyette kullanıcının da söz sahibi olmasını kabul ettiğini ancak ilk söz hakkının yasal mülk sahibinde olması gerektiğine de vurgu yaptı. Bu arada adaya yasa dışı nüfus taşınmasının bir savaş suçu olduğunu ancak insani nedenlerden dolayı belli bir sayıda yerleşiğin de adada kalacağına dikkat çekti. Bunun da sahte devlet vatandaşlığı alanların tümünün adada kalacağı yaklaşımından çok uzak olduğunun altını çizdi. Lukaidis, Akıncı’nın Kıbrısrum toplumunun değil Kıbrıstürk toplumunun lideri olduğu görüşünü de ifade etti bu nedenle de konulara farklı yaklaşımın de beklenen bir şey olduğunu belirtti. Ancak temel olanının Akıncı’nın konfederasyon ya da iki devletli çözümden yana değil iki bölgeli iki toplumlu federasyondan yana olması olduğunu söyledi.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Avrupa Birliği zirvesinde yaşananlar . Gazeteye göre Perşembe akşamı Brüksel'de Avrupa Birliği zirvesinde yaşananlar Kıbrıs için kritik öneme sahipti. Göçmen sorununda işbirliği yapmak için Türkiye'nin alacağı karşılıklar konusunda yaptığı baskılar Komisyon Başkanını Ankara'nın talebi doğrultusunda müzakere başlıklarının açılmasını gündeme getirmeye zorladı. Zirvede Kıbrıs'ı da temsil eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras bu noktada Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'i aradı. Bazı başlıkların açılması olasılığına karşı Cumhurbaşkanı , Tsipras'tan Kıbrıs adına veto koymasını istedi. Bu arda Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis'in zirveyle ilgili açıklaması dikkat çekiciydi. Yunanistan Başbakanı Tsipras da dün akşam Yunan Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin tam üyelik sürecine atıfta bulundu. Tsipras zirvenin kesin sonuçlarının Yunanistan ve Kıbrıs'ın koyduğu hedefler çerçevesinde kaldığına dikkat çekti.

 

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:15

Son Haberler

30 Eylül
Zelensky Rusları savaşı sona erdirmek için Vladimir Putin'e karşı ayaklanmaya çağırdı
07:01
BM güvenlik konseyi referandumları kınayan bir karar taslağını bugün oylayacak
07:00
AB'de kritik enerji toplantısı
06:59
29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Amerika'daki üst düzey yetkili: Amerika’nın Nord Strean doğal gaz boru hatlarıyla ilgili olayda kesinlikle hiçbir ilgisi yok.
15:49
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, gerekirse meşru çıkarlarını ve haklarını savunacak.
15:48
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliği tartışmaya açık değil.
15:47
basın özetleri 29.09.22
12:59
28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Tüm haberler

Video on Demand