16/10/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi kamuda maaş artışları. Gazeteye göre Hükümet dolaylı bir biçimde de olsa kamuda maaş artışları olgusunu gündeme getirdi. Bir yıl içinde maaşlardaki donmanın kaldırılacağı resmi olarak duyuruldu. Somut olarak 20 Haziran 2014 tarihinden sonra terfi alanlara 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla maaş artışı verileceği ifade edildi. Bugün terfi alanlara maaş artışı verilmiyor ve eski maaşları üzerinden ödenmeye devam ediyorlar.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıslıtürklerin Avrupa müktesebatına uyumu konusunda AKEL ile EDEK tamamı ile farklı değerlendirmelerde bulundular. AKEL, Kıbrıslıtürk toplum lideri Mustafa Akıncı’nın toplumunun genelde Avrupa müktesebatına uyum süreci içerisinde Türk Lirası’dan Euro’ya geçiş için hazırlanması kararını olumlu olarak değerlendirdi. AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Akıncı’nın bu tavrının görüşmeler süreci için bir gereklilik olan olumlu bir ortamın yaratılmasına katkı sağlayacağı görüşünü de savundu. Kıbrıstürk toplumunun müktesebata uyumu için Teknik Komite çerçevesindeki faaliyetlerin bir gereklilik olduğunu çünkü çözüm durumunda müktesebatın işgal bölgesinde uygulanmasının ertelenme kararının geçerliliğini yitireceğini söyledi. Lukaidis aynı açıklamasında Derinya kapısının açılması kararını da selamladı ve Lefke ve Piroyi kapılarının açılması için uğraşıların yoğunlaşması dileğinde de bulundu. EDEK Başkanı Marinos Şizopulos ise Kıbrıs’ın işgal bölgesinde olası Euro kullanımının, Türkiye’nin sahte devletin statüsünü yükseltme uğraşılarının tamamlanmasında ileri bir adım olacağını söyledi. Şizopulos bu adımın aynı zamanda tavrı anlaşılmaz olan Kıbrıs Hükümeti açısından diplomatik bir yenilgi olacağı görüşünü de savundu. Şizopulos, Cumhurbaşkanı ve çalışma arkadaşlarının yakın bir sürede bir anlaşmaya varılacağına inandıkları koşullarda işgal bölgesinde çözüm öncesi Euro kullanımında neden bu kadar acele edildiğinin de dikkate değer olduğuna vurgu yaptı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi silah bulundurma yasasında yapılacak değişikliklerin unutulmuş olunması . Gazeteye göre birkaç yıl önce Korno köyünde yaşanan ölümlü kavga sonrası Adalet , savunma ve içişleri bakanlıkları ile ilgili dairler silah bulundurma yasasında değişikliklere gidilmesi olgusunu ileri götürme kararı almışlardı. Ancak bu yasanın çağdaşlaştırılması geçen zaman içinde unutuldu ve ancak geçen gün Paramitha köyünde bir gencin babası tarafından vurularak öldürülmesi sonrası hatırlandı. Bu olan psikolojik sorunları olan kişilerin silah sahibi olup olamayacakları sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas 26-28 Ekim tarihilerinde Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Elde edilen bilgilere göre Kocas Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerden ve Kıbrıstürk tarafının tavrı nedeniyle müzakerelerde yaşanan zorluklardan tam bilgi sahibi Kocas'ın Lefkoşa ziyareti sırasında bu zorluklara atıfta bulunması bekleniyor. Atina , var olan zorluklara rağmen bu süreçte garantilerle ilgili uğraşıların sonuç vermesini bekliyor.

-Avrupa Parlamentosu dün tüm Avrupa'dan 47 yurttaşı Avrupa yurttaşı olarak onurlandırdı. 2015 Avrupa Yurttaşı ödülüne layık görülenler arasında Kıbrıs'tan Takis Hacıdimitriyu ile Ali Tuncay da vardı. Bu ikili Kıbrıs'ta Kültürel Miras Teknik Komitesindeki çalışmaları nedeniyle ödüllendirildiler.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Akıncı'nın oyunları" başlığı altında. Gazeteye göre Akıncı su boru hattını silah olarak kullanarak oyun oynamak istiyor. Mirtu'da suyun açılışı törenleri için geri sayım başlarken Tayip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu'nun tahrik edici ziyaretleri gündeme geldi. Bu süreçte Türkiye Akıncı ile doğal gazı gündemde tutarak dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Pekin'e resmi ziyareti sırasında dün Kıbrıs sorununa ilkelere dayalı çözüm bulunması sürecinde Çin'in desteğini aldı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Çin Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Xi'yi Kıbrıs sorunu ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirme fırsatı bulduğunu belirtti. Aynı zamanda, diyalog sırasında, ekonomi, hem turizm hem de ulaşım sektörlerinde yatırımlar konusunu, özellikle de Enerji ile ilgili konular ve genel olarak Çin şirketleri tarafından Kıbrıs'ta yatırımlara yönelik olarak önemli bir ilginin olması amacıyla ortaya çıkan perspektifler konusunu da detaylı olarak inceleme fırsatı olduğunu kaydetti. Çin Cumhurbaşkanı'nın tepkisi üzerinde yorum yapması istenen Cumhurbaşkanı Anastasiadis, "Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeler hakkında büyük bir ilgi vardı, Çin’in ilkeli konulara ilişkin somut pozisyonu ve duruşundan söz etti ve Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı olan bir çözüm için desteğini yineledi” şeklinde konuştu.


-Afrodit parselinde doğal gazın değerlendirilmesine ilişkin yaşanan gecikme nedeniyle Ekoloji Hareketi ve Yurttaşlar İttifakı dün Hükümet'e bazı sorular yöneltti. Ekologlar ve İttifak İsrail'deki " Globes" gazetesinin Kıbrıs ile İsrail arasında konuya yönelik görüş ayrılığı yaşandığı haberlerine dayanarak Enerji Bakanı'ndan Afrodit'ten Mısır'a doğal gaz taşınmasıyla ilgili yapılan incelemenin sonuçları hakkında bilgi istediler. Ekoloji Harketi Başkanı Yorgos Perdikis bu konuda Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'e bir mektup yazdı. mektubunda Noble Enerji şirketi Afrodit parselinde ikinci sondaj çalışmasını yapma zorundayken neden bunu hala gerçekleştirmediğine ilişkin de bilgi talep etti. İsrail doğal gazının Kıbrıs üzerinden Avrup'ya gönderilmesinde yaşanan gecikme için de endişe ifade etti.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu ile Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesine karşı cephe oluşturulması. Gazeteye göre Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu ile Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesine karşı AKEL, EDEK, Ekoloji Harketi ve Yurttaşlar İttifakı cephe oluşturuyor. Bu partiler Meclis'e ortak bir yasa teklifi sundular ve ekonomide belirleyici öneme sahip kurumların özelleştirilmelerine karşı çıktılar. Devletin sahipliğinde ve denetiminde olması gereken kurumların özelleştirilmesinin derhal ertelenmesini istediler. Bu patiler söz konusu yasa teklifini sunarken kamuya ait zenginliğin korunması ve sosyal niteliklerinin devamı için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğine de vurgu yaptılar. Yasa tekliflerini gerekçelendirirken de Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu ile Elektrik Kurumu'nun yıllardan beridir devlete ve ülke ekonomisinin gelişip desteklenmesine olan katkılarına dikkat çektiler. Bu iki somut kurumun ulusal çıkarların ve Kıbrıs'ın güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir role sahip oldukları görüşünü de savundular. Partiler bu iki kurumdan herhangi birinin özelleştirilmesinin hem kârından sağlanan gelir kaybına neden olacağı hem de gerçek değerleri üzerinden satılmayacakları için kamu ekonomisine ciddi olumsuz etkileri olacağı görüşünü de savundular. Partiler, Meclis'e sundukları ortak yasa teklifleriyle bu kurumların özelleştirilmelerinin 2017 yılına kadar ertelenmesini istediler. Bu dönem içerisinde bu kurumların işleyişlerinin çağdaşlaştırılması ve kurumsal işleyişleriyle ilgili düzenlemeler için girişimler üstlenileceğine dikkat çektiler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-25 Ekim sabahı gençlik örgütü EDON, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Bürosu, Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Bürosu,Kültür Klübü Baraka ve "Bağımsızlık Yolu" ölü bölgeyi düzenleyecekleri bir etkinlikle canlandıracaklar. Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin katılımıyla müzik, halk dansları gösterileri sunacalar. Bu arda Luricina ile Atineyu köyleri arasında iki toplumlu bir buluşma örgütlenecek. Adanın her tarafından gençler ve bölge sakinleri barış ve yeniden birleşme yönünde mesaj vermek için bir araya gelecekler.

-Kıbrıs İstatistik Enstitü'nün yaptığı bir araştırmada Kıbrıslı gençlerin üçte birinin adadan göç etmek istemesi kimse için sürpriz olmadı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 18-28 arası yaş grubundan nüfusun en üretken kesiminin %28'i özellikle de mesleki nedenlerle adadan ayrılmak istiyor. 22-25 yaş grubundan göç etmek isteyenlerin oranı ise %34'e ulaşıyor. Göç etmek isteyen gençlerden %62'sinin üniversite diploması ve yüksek lisans diploması sahibi olduğu da görüldü.

 

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:15

Son Haberler

26 Eylül
Hükümet Sözcüsü: New York'tan sonra Kıbrıs sorununda yeni dönüm noktası Aralık ayındaki Avrupa Konseyi olacak
16:07
Letimbiotis: Komodromu'nun fazla ek mesai yapmasıyla ortaya çıkan sorun bir hatadır kötü niyet söz konusu değildir.
16:06
Çok sayıda Suriyeli mültecinin Kıbrıs'a gelmeye hazırlandığı bilgisi üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri harekete geçti.
16:03
Tüketiciyi Koruma Derneği, yapılan sanal alışverişin ardından, ürün fiyatlarında büyük dalgalanmalar tespit etti.
16:01
Yunanistan: Dünden bu yana ülkeyi etkisi altına alan yeni kötü hava dalgası nedeniyle bazı bölgeler alarma geçirildi.
15:44
Bakanlar Kurulu, Sosyal Refah Müsteşarı'nın engellı bireylere yönelik 5binanın satın alınmasına ilişkin teklifini onayladı.
15:31
basın özetleri
15:10
25 Eylül
5’inci hafta Omonia - Aris Limasol karşılaşmasıyla sona erecek
13:06
DSÖ, sağlık koşullarının yetersiz olduğu ülkelerde kolera vakalarında tehlikeli bir artış olduğu konusunda uyardı
13:04
Yüzlerce Ermeni mülteci Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a kaçıyor
13:02
Aşırı hava olaylarının Yunanistan'ın çeşitli bölgelerini etkilemesi bekleniyor
13:00
Vergi beyannamelerinin sunulması 31 Ekim'e kadar uzatıldı
12:58
Tüm haberler

Video on Demand