14/10/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis geçen akşam Akıncı ile birlikte yediği yemekte toprak konusunda bulunacak bir formülün mülkiyet sorununu büyük oranda çözeceğini söyledi. Elde edilen bilgilere göre Anastasiadis yemekte deregasyonlar konusunu gündeme getirdi ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Akıncı'nın Kıbrıstürk oluşturucu devletçiğinde nüfus ve mülkiyet çoğunluğu talebini de yeniden gündeme getirdi. İki bölgelilikle ilgili farklı yorumlardan kaynaklanan sorunların aşılması için Kıbrısrum tarafının bilinen 90.000-100.000 Kıbrıslırum göçmenin Kıbrısrum yönetimi altında kendi topraklarına geri dönüşüne olanak sağlayacak toprak düzenlenmesi yapılması tezini masaya koydu. Cumhurbaşkanına göre bunun gerçekleşmesi durumunda geri kalan Kıbrıslırum göçmenlerin tümü dahi geri dönse Kıbrıslıtürkler kendi oluşturucu devletçiklerinde yine çoğunluk olarak kalacaklar. Akıncı'nın, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in bu tezine tepki göstermediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Akıncı'ya üçüncü ülke yurttaşları mal alırken Kıbrıslırumlara sınırlama konamayacağını da anlattı. Akıncı'ya taşınmaz mal alımının yabancılar tarafından mı Kıbrıslırumlar tarafından yapılmasını mı tercih ettiğini de sordu. Mülkiyet konusunun müzakerelerde barometre olacağına ve geri kalan konuların müzakere edilmesini de etkileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Mülkiyet konusunda şimdi kriterler konusunu ele almada ağırlık müzakerecilere, Mavroyannis ile Nami'ye geçti. İkili hemen hemen her gün görüşecek. Dün Kıbrıs'tan ayrılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide da hafta sonu adaya geri dönecek ve tüm hafta boyunca adada kalacak. Bu sürede Kasım ayında iki lider arasında yoğun müzakerelere hazırlık yapacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Özel statüsü nedeniyle Pile köyü yasadışı işler için cennet. Bu köyde kumarhane işletiliyor. Önümüzdeki günlerde iki yeni kumarhanenin daha devreye girmesi bekleniyor. Böylece köydeki toplam kumarhane sayısı 8'e yükselmiş olacak. Yeni açılacak iki kumarhane de Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürklerin ortaklığında olacak. Bunlar için köy Kilisesinin yakınlarında yer bulundu. Pile'de kumarhane sayısı geçen Haziran'dan bugüne 4 arttı. Bu kumarhanelerin sahipleri polis tarafından rahatsız edilmezken parasız elektrik ve su da kullanıyorlar. Kumarhaneler Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin ortaklığında ve izinleri de Kıbrıslıtürkler alıyor.


POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi "toprak aracılığıyla köprü kurmaya çalışıyorlar" başlığı altında Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre müzakerelerde mülkiyet ve iki bölgeliliğin yorumuna ilişkin taraflar arasında ortaya çıkan sorunun, toprak konusunun bununla birlikte ele alınmaya başlanmasıyla aşılmaya çalışılacağı belirtiliyor. Anastasiadis ile Akıncı Pazartesi günkü görüşmelerinde iki müzakereciye mülkiyet konusundaki kriterlerin yanı sıra toprak düzenlemeleri konusunu da ele almaları direktifi verdiler. Kıbrısrum tarafına ne kadar çok toprak geri verilirse Kıbrıslıtürklerin kendi kendilerini yönetme konusundaki endişeleri de o kadar kolay giderilecek. Bunun için de Avrupa müktesebatından kalıcı deregasyonlara gerek olmayacak. Bu arada Eide de liderlere Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile ortaklık kurulması ve çözümün uygulanmasının maliyetinin karşılanmasında yatırım yapılması konusunda ilerlemeler olduğu yönünde bilgi verdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis dün Kahir'de Mısırlı mevkidaşı Tarek El Molla ile üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Kıbrıs'a dönen Lakkotripis temaslarını yapıcı ve yararlı olarak niteledi. Bu görüşme, El Molla'nın Başbakanlık görevine atanan ve Lakkotrpis ile çok iyi ilişkileri olan Şerif İsmail'in Başbakanlığı atanmasından sonra gerçekleştirilen ilk görüşme oldu. Lakkotripis görüşmeyle ilgili olarak Politis'e bilgi verirken Mısır'ın, Zohr havzasında bulduğu büyük miktardaki doğal gaz rezervlerine rağmen Kıbrıs doğal gazına ilgi duymaya devam etmesinin olumlu bir durum olduğunu söyledi. Mısırlı yetkililer de kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda Zohr havzasındaki doğal gazın Afrodit'ten doğal gaz alma müzakerelerini etkilemeyeceğini net olarak ortaya koydular. Tarek El Molla Afrodit'teki doğal gazın hem iç tüketim hem de Mısır'daki iki terminale taşınmasının önemine dikkat çekti. Lakkotripis bu arada Mısırlı mevkidaşı ile önümüzdeki dönemde Afrodit parselinden Mısır sahillerine doğal gaz taşınması amacıyla ticari anlaşmaları için gerek Mısırlı ve Kıbrıslı gerekse yabancı kamu veya özel şirketlere kolaylıklar sağlanması için görüş birliği sağlandığını da ifade etti.

-2016 yılı bütçesinin görüşülmesine 19 Ekim günü başlanıyor. Meclisin ilgili komisyonu bütçenin el alınması için 16 toplantı kararı aldı. Komisyonun ilk oturumuna Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis de katılacak. Son toplantı ise Merkez bankası Başkanı Kristalla Yorgacis'in katılımıyla 30 kasım günü gerçekleştirilecek.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi vergi kaçakçılığına arka çıkılıyor olunması. Gazeteye göre Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi yetkililerinin sabrı ve ilgisizliği sonucu devlet 32 aydan beridir ödenmeyen 3,5 milyar Euroluk vergiden bir sent dahi alamadı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Anastasiadis ile Akıncı arasında geçen gün gerçekleştirilen görüşmenin sonuçlarını yorumlarken üzerinde antlaşmaya varılanlar temelinde bir anlaşmaya varılması için çok büyük çabalara gerek duyulacağını söyledi. Kipriyanu bu süreçte partisinin zorluklar yaşanmasını beklediğini, gelişmelerin kendileri için sürpriz olmadığını ve partisinin bunun için çeşitli öneriler ve görüşmelerle sürece yardımcı olmaya çalışacağını açıkladığını ifade etti. Avrupa müktesebatından kalıcı deregasyonlar olamayacağı görüşünü savunan Kipriyanu, Eide'nin yaptığı açıklamalar temel alındığında bunu Avrupa Birliği'nin de kabul etmediğine işaret etti. Kipriyanu bu konuda tartışılalabilecek olanın kısa ve geçici bir olgular olduğunu belirtti. Toprak düzenlemelerinde 100 bin Kıbrıslırum göçmene Kıbrısrum yönetimi altında geri dönüş olanağı verilmesi durumunda ise geri kalan 70 bin göçmenin tümü dahi geri dönse sorun yaşanmayacağına dikkat çekti. Bu arada AKEL Polit Büro Üyesi Stefanos Stafanu da yaptığı açıklamada partisinin müzakerelerin kolay olmayacağı konusunda her zaman uyarılarda bulunduğunu ifade ederek Kıbrısrum tarafının bu zorlukları ele alabilmek için uygun ve somut hazırlıklar yapmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı. Müzakerelerin sonuç verip vermeyeceğinin müzakere masasında belli olacağını da ifade eden Stefanu, Kıbrısrum tarafının bu müzakerelere Kıbrıs sorununun çözümünde ilkelere dayalı çözümü destekleyen bir ciddiyetle ve gerçekçi bir biçimde katılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’ye bağlı konuların görüşülüp görüşülmeyeceğini mülkiyet konusunda sağlanacak ilerlemenin belirleyeceğini belirtti. Kıbrıs sorunun çözümünde müzakerelerin dışında başka yol olmadığı görüşünü savundu.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Akıncı'dan ani hareket: Euro için hazırlanın" başlığı altında. Gazeteye göre Kıbrıslıtürk lider Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmesinden 24 saat sonra NTV televizyon kanalına açıklamalarda bulunurken müzakerelerdeki yeni havayı gündeme getirdi. Geçen günkü görüşmede ekonomik uyum konusunda teknik bir komitenin kurulması kararı alındığını ifade etti ve Türk Lirası kullanımından Euro kullanımına geçiş için çalışmaların başladığına işaret etti. Bu konuda Avrupa Birliği uzmanlarının sürece yardımcı olacaklarını ve Türkiye ile müzakerelerde bulunacaklarını da duyurdu. Akıncı ikinci olarak da iki bölgelilik konusuna atıfta bulundu ve "bazı kavramalrda farklılıklar var. İki bölgeliliği onlar farklı biz farklı yorumluyoruz. Ancak geleceği güvence altına almak için geçmişten dersler çıkarmalıyız. İnanıyorum ki bunları iki ay içinde aydınlığa kavuşturabileceğiz" dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis Avrupa müktesebatından kalıcı deregasyonlarla garanti edilmiş çoğunluk konularında tarafların farklı yorumları ve anlayışlarının varlığını korumaya devam ettiğini söyledi. Sözcü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in dünkü toplantıda bu konuları gündeme getirdiğini ve bunların şimdi müzakereciler düzeyinde ele alınıp tartışılmaya devam edileceğini belirtti. İki toplum liderinin müzakerecilere mülkiyet konusunda kriterleri görüşmeye başlama direktifi verdiklerini de duyurdu. Hristodulidis’in bildirdiğine göre bundan sonraki Anastasiadis-Akıncı görüşmesine kadar müzakereciler görüş ayrılıklarının yer aldığı bir belgeyi tamamlamaya çalışacaklar. Avrupa Birliği’nin sürece katılımı konusuna atıfta bulunurken de Hristodulidis, Birliğin, çözümü ve Avrupa Birliği müktesebatını biçimlendirecek temel ilkelerin teminat altına alınmasında belirleyici bir rol oynayacağını ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı’nın özel temsilcisi Piter Van Nufel’in sürecin bundan sonraki kısmına hemen hemen sürekli bir temelde katılacağını duyurdu. Güven artırıcı önlemlerle ilgili olarak da bu konunun iki liderin görüşmesinde gündeme geldiğini ve bunların uygulanmasına yönelik açıklamaların yapılmasının beklendiğini ifade etti.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı'nın Euro'ya geçiş açıklaması. Gazeteye göre Mustafa Akıncı Türk Lirasından Euro'ya geçiş için teknik komitenin çalışmalara başladığını duyurdu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Müzakereler masasında yaşanan yaratma zorluğunu siyasi partiler dün çeşitli biçimlerde yorumladılar. Müzakerelerde özlü ilerleme sağlanabilmesi için daha uzun bir sürece ihtiyaç olduğu ortak tespiti yaptılar. Takındığı tavır nedeniyle Mustafa Akıncı'yı eleştirdiler. DİSİ adına konuşan Siyaset Belirleme Bürosu Sorumlusu Haralabos Stavridis, Anastasiadis- Akıncı görüşmesinin Kıbrıs sorununda özlü konularda ilerleme sağlanıp sağlamadığının kamuya yapılan açıklamalarda değil müzakere masasında kesinleşeceğini gösterdiği açıkladı. Stavridis, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in tüm temel özgürlüklerin, insan haklarının ve Avrupa müktesebatının uygulanmasının güvence altına alınması gerekliliğinde doğru bir biçimde ısrar ettiğini söyledi. Bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanının uluslararası faktör karşısında güçlü bir inanırlık kazanması için siyasi güçlerin birliğinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı. Stavris , DİSİ’nin hiçbir zaman durumu güzel gösterme uğraşısına girmeyeceğini ancak şeytanlaştırmayacağına da dikkat çekti. DİKO Basın Sözcüsü Hristina Erotokritu ise Türk tarafının müzakerelerde iletişim düzeyinde iyi bir ortamı koruma ötesinde eski, uzlaşmaz tezlerinden vazgeçmediğini söyledi. Akıncı’nın Avrupa müktesebatından sapmalardaki ve nüfus ile mülkiyette garanti edilmiş çoğunluk ısrarının müzakerelere mayın döşenmesi anlamına geldiğini ifade etti. Akıncı’nın taleplerinin olası kabulünün yaşayamayacak ve ölü doğmuş bir çözüme götüreceği uyarısında bulundu. Erotokritu Kıbrıs’ta çözüme, taksimi kalıcılaştıracak Avrupa müktesebatından sapmalar ve garanti edilmiş çoğunluklar olmadan varılması gerektiği görüşünü savundu.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:15

Son Haberler

04 Ekim
Yunanistan Başbakanı: "Sınırlarımız gri değil açık mavidir"
16:42
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklamaları, hiçbir anlam ve değer taşımıyor.
16:40
Avrupa Komisyonu'ndan iki üst düzey yetkili, enerji fiyatlarındaki krizle başa çıkmak için, ortak borçlanmaya çağırdı
16:27
Rusya'da ülkenin Alt Meclisi'nden sonra, Üst Meclis de, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya’ya ilhakını onayladı.
16:26
Ukrayna: Yunanca öğretmeni, Ukrayna yanlısı tavrı nedeniyle Ruslar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16:25
Basın Özetleri 04.10.2022
13:28
03 Ekim
2005 yılında askerlik görevini yaptığı dönemde ölü bulunan Thanasis Nikolaou'nun cinayet davası yeniden açıliyor
15:57
Helen Amerikan Enstitüsü, Biden’a mektup göndererek Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kınamasını istedi.
15:31
Dışişleri Bakanı, bugün çalışma ziyareti yapmak üzere Katar'ın Doha kentine gidiyor.
15:29
Savunma Bakanı: ‘State Partnership’ programı, Kıbrıs'ın bölgede istikrar faktörü rolü oynadığının bir başka kanıtıdır.
14:30
APOEL ve AEL arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan olaylarda, 25 yaşındaki bir kişi yaralandı.
13:37
Basın Özetleri 03.10.2022
13:16
Tüm haberler

Video on Demand